Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Misyoner Örgüt Yapısı

/
/
/
98 Views

Misyoner Örgüt, Misyoner Örgüt Nedir?, Misyoner Örgütün Amacı Nedir?, Misyoner Örgütlerin Yapısı Nasıldır?, Misyoner Örgütlerin Amaçları, Misyoner Örgüt Yapısı Hakkında  Bilgi

MİSYONER ÖRGÜT YAPISI

Misyoner örgütler temelde insan, iş, işletme ilişkilerine otoriter ve hiyerarşik olma­yan değişik ve endüstri kültürü dışı bir anlam getirmektedir. Misyoner örgütler emir-kumanda ilişkisini yadsımakta ve herkesin kendi uzmanlığı ve becerisi doğ­rultusunda ve tam şeffaflık altında örgüte en yararlı olacak şekilde çalışacağını ka­bul etmektedirler. Fonksiyonlar arası bir statü farklılığı yok edilmeye çalışılmakta­dır. Stratejik kararların olabildiğince kolektif olarak verilmesine özen gösterilmek­tedir. İşletmenin stratejileri ve politikaları konusunda herkesin bilgi sahibi olması beklenmekte ve istenmektedir.

Bir misyoner örgütü bir arada tutan, örgüt tarafından paylaşılan norm ve değer­lerin aşırı vurgulanması ve bunların somutlaştırılması için özel çaba harcanmasıdır. Bu değerlerin başında emeğin para karşılığında satın alman bir meta olmadığı inancı gelmektedir. Bir misyoner örgütte, çalışanlar yapmaktan onur ve gurur du­yacakları şeyleri yapmak için bir araya gelmekte veya yaptıklarından onur ve gu­rur duymaları sağlanmaktadır. Yeni bir eleman, örgüte katıldığı zaman kendisine, örgüt için anlamlı ve geçerli olan norm ve değerleri benimsemesi için bir süre ta­nınmakta ve bu aşamadan geçtikten sonra karar verme sürecinde belirgin bir öz­gürlüğe sahip olmaktadır. Böylece etkin bir kültürleştirme ile merkezden uzaklaş­ma sağlanmaktadır. Bürokratik kontrol mekanizmaları hiyerarşik ve otokratik bir yapı öngördüğü için kullanılmaz. Bu nedenle planlama ve koordinasyon kollektif bir yaklaşım öngörmektedir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text