Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Mısır Sanatı Hakkında Bilgi

/
/
/
228 Views
Coser Piramidi
Coser Piramidi Sakkara-Mısır

Mısır Sanatının Özellikleri, Mısır Sanatı Kısaca, Mısır Sanatının Tarihi, Mısır Sanatı Hakkında Kısa Bilgi, Mısır Sanatının Önemi, Mısır Sanatının Sanat Tarihindeki Yeri ve Önemi, Antik Mısır Sanatı, Eski Mısırda Sanat, Mısır Sanatının Tarihsel Gelişimi, Mısırlı heykeltraşlar kimlerin heykellerini yapmıştır?

MISIR SANATI

Mısır, bir Afrika ülkesidir. M.Ö.IV. binden beri yerleşim görmüştür.

Mısır’ın tarihi; Eski İmpara torluk, Orta İmparatorluk, Yeni İmparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir. Mısır sanatı her dönemde farklı özellik gösterir.

MISIR MİMARİSİ

mısır piramitleri
Mısır Piramitleri Gize-Mısır

Mezar Anıtları: Yukarı Mısır ’ın Gize ve Sakkara nekropollerinde (mezarlık) çok rastlanan mastabalar Eski İmparatorluk Döneminde yapılmış ilk mezarlardır.

Mastabalar; dikdörtgen plânlı, piramit gövdeli, alçak, tuğla veya taş yapılardır.

Mısır uygarlığını dünyaya tanıtan piramitler de Eski İmparatorluk Dönemi mezar yapılandır.

İki tür piramit vardır: Basamaklı ve düz piramitler.

Sakkara’da bulunan Coser (Koser) Piramidi basamaklı piramitlerin ilk örneğidir.

Antik döneme ait Gize’de bulunan düz piramitlerden Keops, Kefren ve Mikerinos ile görkemli Sfenks anıtı, Mısır’ın sembolüdür.

Sfenks anıtı
Sfenks anıtı, Gize- Mısır

Tapınaklar: Orta ve Yeni İmparatorluğun en önemli yapıları tapınaklardır.

Bir kayalığın eteğine inşa edilen Kraliçe Haçepsut’un Deyr-ül Bahri’de yaptırdığı tapınak, doğa ile tam bir bütünlük sağlamıştır. Kademeli bir taraça sistemi gösteren tapınak Tebai yöresindeki Karnak ve Luksor, (Resim 32) Mısır tapınaklarının en büyük ve önemlileridir. Bu tapınaklar, etrafı duvarla çevrili büyük bir avlunun ortasında yer alır. Tapınağa, iki tarafında sfenks heykelleri bulunan bir yolla ulaşılır (Resim 33). İki kulenin oluşturduğu giriş, Yeni İmparatorluk döneminde görülen yaygın bir özelliktir. Girişin önünde genellikle dikilitaşlar (obeliks), oturan tanrı ve kral heykelleri vardır.

Mısır’da kaya içine oyulmuş tapınaklar da yapılmıştır. II. Ramses ve karısı Nefertiti’nin tapınağı olan Abu Simbel bu tip tapınaklara önemli bir örnektir.

Saraylar : Ahşap, kerpiç ve tuğladan inşa edilmiş saraylar hakkında bilgi, bu dönem resim ve kabartmalar üzerinde yer alan tasvirlerden edinilmektedir.

Haçepsut’a ait tapınak
Haçepsut’a ait tapınak, Deyr-ül Bahri (Luksor), Mısır

Tapınak ve mezarlar kadar görkemli olan bu yapılar, kent dışında ve tanrıların tapınakları çevresinde yapılmıştır. Saraylar, kral ve ailesinin konutu, saray görevlilerinin evleri, tanrılara ve kralın tanrılarına adanmış tapınakları içine alan bir yapı topluluğudur.

III. Amenofis’in Malkatta’da, IV. Amenofis’in Amarna’daki Akhenaton sarayları bu uygarlığın sivil mimarî yapılarına örnektir.

Mısır Heykel ve Resim Sanatı

Heykel Sanatı: Eski, Orta ve Yeni Imparatoluk dönemlerinde, taş, ahşap ve bronzdan yapılmış heykeller; tapınak, saray ve mezar anıtlarının özellikle cephelerinde yer alır. Yapılan araştırmalarda tanrıların, firavunların ve yüksek dereceli devlet memurlarının ayakta ya da oturan heykelleri bulunmuştur.

amon tapınağının girişi
Amon Tapınağı’nın girişi, Luksor- Mısır

Ayakta duran tek ya da grup heykellerinde figürler; cepheden (frontal), sol ayak bir adım önde ve kollar vücuda yapışık olarak taşa yontulmuştur.

Oturan heykellerde ise figürler oturdukları koltukla kaynaşmış gibidir. Eller dizler üzerindedir. Sağ el yumruk biçiminde sıkılmıştır. Bir elin bazen göğüs üzerine konduğu görülür.

Bağdaş kurup oturan, yere yatan ve hamur açan insan heykelleri ayakta ya da oturan heykel tiplerinden daha canlı ve daha hareketlidir.

Resim sanatı: Teb, Mısır resim sanatına ait örneklerin en bol olduğu merkezdir.

Genellikle mezar duvarlarına yapılan resimlerin konularını tanrılar, dinsel törenler ve günlük yaşam sahneleri oluşturmaktadır 

Amon Tapınağı’nın girişinde bulu¬nan sfenks heykelleri
Amon Tapınağı’nın girişinde bulunan sfenks heykelleri Karnak- Mısır

Topraktan elde edilen doğal renklerle, saz, kamış ve palmiye liflerinden yapılmış fırçalarla yapılan resimler fresko tekniğindedir.

Fresko, yaş sıva üzerine boyalarla yapılan duvar resmidir.

Kabartma ve resimlerde Hitit sanatının etkileri görülür. Figürlerin gövde, omuz ve gözleri cepheden; bacak ve yüzleri profilden (yandan) betimlenmiştir. Resimlerde firavunlar ve tanrılar daha büyük gösterilmiştir. Kadınlar açık sarı veya pembe, erkekler kırmızı ve kahverengi renklerde boyanmıştır.  Kitap ya da papirüsler ve mumya tabutları üzerine çizilen resimler de Mısır resim sanatını yansıtan örneklerdendir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text