Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Milli Mücadelenin Sanat Edebiyatına Etkileri Nelerdir?

/
/
/
309 Views

Milli Mücadelenin Sanat Edebiyatına Yansımaları, Milli Mücadele Sanat Edebiyatını Nasıl Etkilemiştir?, Milli Mücadele Dönemi Sanat Edebiyatı

Millî Mücadele’nin Sanat Ve Edebiyata Yansımaları

♦ Millî Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen vatansever kalem­ler dergi ve gazetelerde Anadolu hareketinin sesini ve sözünü duyuran ya­zıları ile Türk milletine güç ve ilham vermişlerdir.

♦ Bu yazarlar içinde Halide Edip Adıvar, FaLih Rıfkı Atay ve Yakup Kadri Kara- osmanoğlu özel bir yere sahiptir.

Halide Edip, Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilki ve hâlâ en de­ğerlilerinden biri olan Ateşten Gömlek adlı eserini 1922’de kaleme almıştır.

♦ Ayrıca Halide Edip, Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşadıklarını Türk’ün Ateşle İmtihanı adlı anı kitabında anlatmıştır.

♦ Yakup Kadri de Anadolu’ya, Mustafa Kemal’in yanına gelerek TBMM üyeliği ile bizzat Millî Mücadele’nin içinde bulunmuştur.

♦ Yakup Kadri, Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunan ordusunun yakıp yıktığı böl­gelerle Yunan mezalimini tetkik heyeti iLe birlikte yaptığı incelemelerinde gördüklerini Düşmanın Yaktığı Köyler Ahalisine adını taşıyan hikâye ve ma­kalelerle anlatmıştır.

♦ Yakup Kadri, 1932’de yayımladığı Yaban adlı romanında bir Anadolu köyü üzerinden Millî Mücadele yıllarını anlatmıştır.

♦ Falih Rıfkı da Anadolu’ya geçerek Mustafa Kemal’in yanında yer almıştır. Cum­huriyet devri ile ilgili anılarını kaleme aldığı Çankaya’yı 1961’de yayımlamıştır.

Mustafa Kemal’in yazdığı Nutuk ile Atatürk’ün Söylev ve Demeçler’i hem ta­rihî hem de edebî değeri yüksek yapıtlar arasındadır.

♦ Millî Mücadele heykel sanatçılarına da ilham olmuş,onlar da yaptıkları hey­kel ve kabartmalarla Kurtuluş Savaşı’nı eserlerine yansıtmışlardır. Özellikle Zühtü Müridoğlu, Nusret Suman, Hüseyin Özkan ve ilhan Koman Anıtkabir kabartma ve rölyeflerinde Kurtuluş Savaşı’nı işlemişlerdir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text