Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Milli Mücadelenin Sanat Edebiyatına Etkileri Nelerdir?

Milli Mücadelenin Sanat Edebiyatına Yansımaları, Milli Mücadele Sanat Edebiyatını Nasıl Etkilemiştir?, Milli Mücadele Dönemi Sanat Edebiyatı

Millî Mücadele’nin Sanat Ve Edebiyata Yansımaları

♦ Millî Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen vatansever kalem­ler dergi ve gazetelerde Anadolu hareketinin sesini ve sözünü duyuran ya­zıları ile Türk milletine güç ve ilham vermişlerdir.

♦ Bu yazarlar içinde Halide Edip Adıvar, FaLih Rıfkı Atay ve Yakup Kadri Kara- osmanoğlu özel bir yere sahiptir.

Halide Edip, Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilki ve hâlâ en de­ğerlilerinden biri olan Ateşten Gömlek adlı eserini 1922’de kaleme almıştır.

♦ Ayrıca Halide Edip, Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşadıklarını Türk’ün Ateşle İmtihanı adlı anı kitabında anlatmıştır.

♦ Yakup Kadri de Anadolu’ya, Mustafa Kemal’in yanına gelerek TBMM üyeliği ile bizzat Millî Mücadele’nin içinde bulunmuştur.

♦ Yakup Kadri, Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunan ordusunun yakıp yıktığı böl­gelerle Yunan mezalimini tetkik heyeti iLe birlikte yaptığı incelemelerinde gördüklerini Düşmanın Yaktığı Köyler Ahalisine adını taşıyan hikâye ve ma­kalelerle anlatmıştır.

♦ Yakup Kadri, 1932’de yayımladığı Yaban adlı romanında bir Anadolu köyü üzerinden Millî Mücadele yıllarını anlatmıştır.

♦ Falih Rıfkı da Anadolu’ya geçerek Mustafa Kemal’in yanında yer almıştır. Cum­huriyet devri ile ilgili anılarını kaleme aldığı Çankaya’yı 1961’de yayımlamıştır.

Mustafa Kemal’in yazdığı Nutuk ile Atatürk’ün Söylev ve Demeçler’i hem ta­rihî hem de edebî değeri yüksek yapıtlar arasındadır.

♦ Millî Mücadele heykel sanatçılarına da ilham olmuş,onlar da yaptıkları hey­kel ve kabartmalarla Kurtuluş Savaşı’nı eserlerine yansıtmışlardır. Özellikle Zühtü Müridoğlu, Nusret Suman, Hüseyin Özkan ve ilhan Koman Anıtkabir kabartma ve rölyeflerinde Kurtuluş Savaşı’nı işlemişlerdir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir