Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Milletvekilliği Nasıl Düşer?

  /
  /
  /
  143 Views

  Milletvekilliğinin Düşme Nedenleri

  ♦ İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi.

  İstifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı’nca tespit edildikten sonra,Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.

  ♦ Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi.

  ♦ Bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle olur.

  ♦ 82.’nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme.

  ♦ Milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine,yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

  ♦ Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmama.

  ♦ Milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanı’nca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

  ♦ Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyme veya kısıtlama olması.

  ♦ Böyle bir durumda kesin mahkeme kararının Meclis Genel Kurulu’na bildirilmesi ile olur. Meclisin ayrıca karar almasına gerek yoktur.

  Not 1: Kesin hüküm giyme, kısıtlanma ve Cumhurbaşkanı se­çilme durumlarında Meclis Genel Kurulu’na bildiril­mesi ile milletvekilliği sona erer. 

  Not 2: Milletvekilliği düşürülen milletvekili, Genel Kurul ka­rarının alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Ana­yasaya, kanuna ve içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla Ana­yasa Mahkemesine iptal davası açabilir. Anayasa Mah­kemesi de 15 gün içerisinde iptal istemini kesin ka­rara bağlar.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text