Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Mevlana Müzesi Hakkında Bilgi

/
/
/
143 Views

mevlana müzesi

Mevlana Müzesi Hangi Şehirde? Mevlana Müzesi Nerede, Mevlana Müzesi, Mevlana Müzesine Nasıl Gidilir?, Mevlana Müzesi Ne Zaman Açıldı

Nasıl Gidilir?

Konya’yaAnkara üzerinden düzenli otobüs seferleriyle, İstanbul’dan uçakla ulaşmak çok kolaydır.

MEVLANA MÜZESİ

Konya’da gezilmesi gereken en güzel yerlerden bir tanesidir, Mevlana Müzesi.

Müzenin avlusuna Dervişan Kapısı’ndan girilir. Avlunun kuzey ve batı köşelerinde Derviş Hücreleri vardır. Güney tarafın­da türbeler ve Susmuşlar Kapı­sı, Doğu tarafında da Semahane, Mescit, Mevlana’nın ve bazı aile fertlerinin türbeleri bulunur. Avluda, Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında yaptırdığı kapalı Şadırvan, Şeb-i Arus havuzu ve Selsebil çeşmesi görülür.

Eskiden Kuran okunduğu için Tilavet Odası olarak adlan­dırılmış olan Hat Dairesi’nde, Sultan 2. Mahmut’un yazdığı altın levha ve ünlü hattatların eserleri sergilenmektedir. Bura­dan geçilen Türbe Salonu’na 1599 tarihli gümüş bir kapıdan girilir. Üç kubbenin örttüğü bu salonda Mevlana’nın eserlerin­den Mesnevi ve Divanın en eski nüshaları sergilenmektedir. Yine bu salonda yer alan iki levhadan birinde Mevlana’nın felsefesini okursunuz.

Ya olduğun gibi görün Ya göründüğün gibi ol.

İkinci levhada ise Mevlana’nın en önemli rubaile­rinden biri yazılıdır.

Gel, gel, ne olursan ol gel, ister kâfir, ister puta tapan ol gel,

Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir,

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da, yine gel.

Türbe Salonunda, on iki tanesi bayan olmak üzere Mevlana’nın sülalesine ait kırk altı mezarla, makam sahibi ki­şilere ait altmış altı mezar yer

almaktadır. Yeşil Kubbe’nin al­tında da, Mevlana’nm ve baba­sı Sultan Bahaeddin Veled’in mezarları bulunur. Mezarların üzerindeki sandukalar, 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından, sandukalar üzerin­deki altın sırma tellerle işlenmiş.

Puşideler ise 1894 yılında Sultan 2. Abdülhamit tarafından yap­tırılmıştır.

Selçuklu ahşap işçiliğine gösterilebilecek en güzel örnek­lerden biri olan Bahaeddin Veled’in sandukasının yüksek olmasının nedeni ise, Mevlana ve oğlu Veled için Sultan Süley­man tarafından yeni sandukalar yaptırılınca, eski ahşap sandu­kanın, Bahaeddin Veled’in me­zarının üzerine dik olarak yer­leştirilmiş olmasıdır.

semazenSemahane ve Mescid bö­lümlerinde 1926 yılına dek sema yapılmıştır. Burada halılar, müzik aletleri, madeni ve ahşap  eserler, nadide cilt, hat ve tezhib örnekleri sergilenmektedir.

Müzenin Batı ve Kuzey yön­lerinde 17 hücre vardır. 1584 yılında dervişlerin yaşama oda­ları olarak Sultan 3. Murat tara­fından yaptırılmış bu hücrelerden dört tanesi gişe ve idare odaları, geçmişte Postnişin ve Mesnevi- han hücreleri olarak kullanılmış iki tanesi eşyalarıyla birlikte ser­gi salonu olarak, iki tanesi de kütüphane olarak değerlendiril­miştir. Diğer hücrelerin yan du­varları kaldırılarak elde edilen koridorlar da müzenin sergi sa­lonları olmuş. Müzenin Güney Batı köşesinde de 1926 yılına kadar mutfak olarak kullanılmış olan bölüm görülebilir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text