Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Meslek Hastalıklarının Nedenleri

  /
  /
  /
  258 Views

  Meslek Hastalıkları, Meslek Hastalıklarının Sebepleri Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu.

  MESLEK HASTALIKLARININ NEDENLERİ

  Meslek hastalıkları, işyerlerinde ortaya çıkan zararlı kimyasal faktörlerin, tozların vb., çeşitli yollardan vücuda girmesi ve kısa ya da uzun bir süreç sonunda insanın sağlığını olumsuz yönde etkilemesiyle belirir. Çalışma ortamında gaz, duman, or­ganik mamuller gibi zararlı maddeler varsa meslek hastalıkları iş kazalarından fark­lı olarak tüm çalışanları etkilemektedir. Yapılan son araştırmalara göre, AB ülkele­rinde çalışan 150 milyon işçinin yaklaşık dörtte biri tehlikeli maddelerden etkilen­mektedir. 32 milyon kişi benzen gibi kansorejenlere maruz kalmaktadır. Çalışan­lardan % 22’si ise çalışma sürelerinin en az dörtte birinde zehirli buharı teneffüs et­mektedir. Yine üye ülkelerde çalışanların % lö’sı direkt ya da bulaşıcı yüzeyler va­sıtasıyla boya, böcek ilacı gibi tehlikeli maddelerle temas etmektedir.

  Meslek hastalıklarının nedenleri dört grupta incelenebilir :

  Kimyasal Etkenler: Kimyasal etkenler, endüstrilerde meslek hastalığına en faz­la neden olan etkenlerdir. Endüstrinin çeşitli sektörlerinde üretimin türü ve süreci gereği kullanılan kimyasal maddeler işgörenlerin sağlığını tehdit edici ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açıcı niteliktedir. İşgörenlerin sağlığını tehdit eden kim­yasal etkiler ve yol açtığı hastalıklar Tablo 8.1’de gösterilmiştir.

  Fiziksel Etkenler: Radyasyon, çeşitli tozlar, aşırı ışıklandırma, titreşimler, sarsın­tı, yüksek gürültü düzeyi, yüksek atmosfer basıncı gibi etkenler de Tablo 8.1’de görüldüğü gibi çeşitli meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

  Biyolojik Etkenler: Virüsler, bakteriler, mantarlar vb. biyolojik maddeler özel­likle yiyecek ve içecek endüstrisinde çalışanların sağlığını tehdit etmektedir. Ayrı­ca tarım ve hayvancılıkta çalışanlar ile hastane personeli de bu maddelerin tehdi­di altındadır.

  Sosyo-Psikolojik Etkenler: Bu etkenler, çalışma ortamına ve işin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkan etkenlerdir. Yönetimin katı denetim ve disiplin anlayışı, işçi-iş- veren ilişkileri, endüstriyel yorgunluk, çalışma saatlerinin düzensizliği gibi etken­ler de bu grupta sayılabilir. Sosyopsikolojik etkenler özellikle uzun dönemde çalı­şanların davranış bozukluklarına ve çeşitli psikolojik sorunlara sahip olmalarına neden olmaktadır.

  HASTALIKLARNEDENLERİ
  RadyasyonTiroid, kemik ve ciğer kanserleri, genetik hastalıklar, düşükler
  AsbestAkciğer ve diğer organ kanserleri
  BenzenKan kanseri, anemi
  KurşunÇeşitli böbrek hastalıkları, merkezi sinir sistemi bozuklukları, kısırlık, ölü doğumlar
  Kömür tozuKaraciğer kanseri ve karaciğer hastalıkları
  Pamuk tozuKronik bronşit, amfizemi
  ArsenikAkciğer ve lenf kanserleri
  Vinil KloritKaraciğer ve beyin kanserleri
  Kok fırını ifrazatıAkciğer ve böbrek kanserleri
  Biklorametileret (BCME)Akciğer kanseri
  Ofis teknolojisi (PC, vd.,)Görme bozuklukları
  Yüksek gürültü seviyesiİşitme kaybı
  Kimyasal dumanlarGörme bozuklukları

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text