Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Mersin Balığı Hakkında Bilgi

/
/
/
196 Views

mersin balığıMERSİN BALIĞI (Acipenser sturio);

Fa­milyası: Mersinbalığıgiller (Acipenseridae).

Ya­şadığı yerler: Kuzey yarımküresinin ılıman de­nizlerinde, yurdumuzda Karadeniz’de yaşar. Üre­me mevsimlerinde nehir ve ırmakların içlerine so­kulur.

Ömrü: 30 yıl kadar.

Özellikleri: Kıkır- daksı iskeletli ve kaim derili, dişsiz bir balık. Sır­tında beş sıra kemiksi düğmeler bulunur. Havya­rı meşhurdur. Büyük olan hava keselerinden balık zamkı yapılır.

Çeşitleri: Mersinbalıklarınm tespit edilen 23 kadar türü vardır. Bunun 6 çeşidi Kara­deniz’de yaşar. Çokabalığı, mersinbalığı, mersin- morinası meşhurlarıdır. 

           Kuzey yarımküresinin ılıman denizlerinde ya­şayan, köpek balıkları gibi kıkırdak iskeletli bir balık. Havyarı pek kıymetli olup, dünyâda bu hu- sûsiyetiyle şöhret bulmuştur. Boyu 6 m’yi bulanlar vardır. Buna rağmen avlananların boyu umûmi- yetle 2 m’yi geçmez. Ağırlıkları 300-400 kg’dan. çeşitlerine göre 1500 kg’ı bulanları da vardır. Sırt ve yanları esmer-yeşil, esmer-mavi veya boz, ka­rın kısmı ise kirli sarı renktedir. Mersinbalıklarınm uzun vücudu beş köşeli gibidir. Baştan kuyruğa kadar uzanan bu köşeler üzerinde istiridyeyi andı­ran kemiksi düğmeler sıralanmıştır. Vücudun sırt ta­rafı pulludur. Derisi kalındır. Kafası öne doğru sivrilerek son bulur. Ağzı kafasının alt tarafında ya­rım ay biçiminde olup, dişsizdir. Solungaç kapak­ları bulunur. Çenesinde, dört adet etli kısa bıyığı vardır. Yüzgeçleri gelişmemiştir, kuyrukları ise eşit olmayan iki kanat şeklinde çatallaşmış vazi­yettedir. Çift veya küçük gruplar hâlinde gezerler.

Çoğunlukla et ile beslenen mersinbalıkları; denizde uskumru ve ringa balıkları, tatlı sularda ise yılanbalıkları ve alabalıklarla beslenirler. Balık bulamadıkları zaman sivri burunları ile dipteki kumları ve çamurları eşeleyerek buldukları kurt­ları ve omurgasız hayvanları yedikleri gibi su dip­lerindeki otlardan da istifâde ederler.

Denizlerde yaşamalarına rağmen, üreme mev­simlerinde nehirlere (tatlı sulara) giderler. Üreme mevsimleri mayıs ayıdır. Bu sebeple ilkbaharda de­nizlerden nehirlere doğru göç ederler. Bir dişi mer- sinbalığı, çapı 2 mm kadar olan yumurtalarından milyonlarcasmı nehirlerin tath sularına bırakır. Bu yu­murtalar, üzerlerindeki mevcut bir yapıştırıcı madde sâyesinde birbirlerine ve suyun içindeki cisimlere ya­pışırlar. Yumurtalardan ortalama bir hafta sonra yav­rular çıkar. Ömrünün ilk iki-üç senesini nehirlerde ge­çiren yavru mersinbalığı, daha sonra denizlere döner. 7-13 yaşlarına gelince de erginleşirler. Yumurtla­mak için iki senede bir tatlı sulara dönerler.

balığının avlanma mevsimi, yumurt­lamak için nehirlere döndüğü zamandır. Çünkü yumurtalarından gıdâ değeri yüksek olan havyar el­de edilir. Mersinbalığı havyarı “siyah havyar” ola­rak dünyâda şöhret bulmuştur. Eti de yendiği gibi ayrıca hava keselerinden sanâyide yapıştırıcı ola­rak kullanılan “ihtiyokol” maddesi çıkarılır. Hav­yarı sebebiyle, nehir ağızlarında avlananlar açık de­nizlerde avlananlardan daha makbuldür. Üreme mevsiminde,
morinasının ağırlığının yak­laşık dörtte birini yumurtaları teşkil eder.

Av için en çok, dalyan ve kalkan ağı kullanı­lır. Ağa girmiş balığı kıpırdamaz. Fakat su­dan çıkarılır çıkarılmaz hareket etmeye başlar. Sert kuyruk darbeleriyle en kuvvetli ağları yırtar, kırar, döker. Bu sebepten dolayı sudan çıkarılma­dan önce ağzından ve solungaçlarından bir ip geçirilerek düğümlenir ve bu da bükülerek kuyruğuna bağlanır. Kuyruk hareketleri ve darbeleri bu sûretle engellenmiş olur. Bir mersin , serin havalar­da karada 50 saat kadar canlı kalabilir.

Eskiden çok yaygın olan mersinbalığı özellikle havyan için avlandığından zamânımızda çok azal­mış, hattâ bâzı türleri yok olmuştur. Karadeniz ve Hazar Denizindekiler dünyâca en meşhur olanıdır. escort Türkiye’de Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya ne­hirlerinin ağız kısımlarında avlanır. Bu ırmakların 4 km kadar içlerine girerler.

Mersinbalıkları familyasının yaşayan 23 kadar türünün bâzıları yalnız göl ve nehirlerde, bir kıs­mı da denizlerde yaşar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text