Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Mehmet Kaplanın Hayatı ve Eserleri Kısa Bilgi

/
/
/
204 Views

 MEHMET KAPLAN’IN HAYATI

Sivrihisar’da doğan Mehmet Kaplan, 1939’da Yüksek Öğretmen Okulu’nun Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. İ.Ü. Edebiyat fakültesine asistan olarak girdi (1939); 1943’te Mehmet Kaplandoçentliğe, 1952’de profesörlüğe yükseldi. Erzurum Atatürk Üniversitesinde dekanlık ve rektörlük yaptı (1958-1959).

Dergi ve gazetelerde yayımladığı makale, inceleme, deneme yazıları ve Türk Edebiyatı tarihine ilişkin kitaplarıyla tanınan Mehmet Kaplan’ın başlıca yapıtları arasında Tevfik Fikret ve Şiiri (1946), Namık Kemal (1948), Tanpınar’ın Şiir Dünyası (1964), Şiir Tahlilleri (1954-1965), Nesillerin Ruhu (1967), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I (1976), Hikâye Tahlilleri (1979), Oğuz Kağan Destanı (1979) sayılabilir.

Günümüz yazar ve edebiyat tarlhçllerlndendir. Tanzimat’­tan sonraki edebiyatımız İle Türk halk edebiyatımızın çok çeşitli konu ve şahısları üzerinde araştırma ve İnceleme yapmış, tahlil ve tenkitleri ile tanınmıştır. Türk kültürünü oluşturan ana eserler üzerinde durarak manevi değerlerimi­zi tesblte çalışmıştır. Makale, tenkit ve denemeleri Hareket, İstanbul, Hisar, Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Türk Düşüncesi, Millî Kültür dergilerinde ve İslâm Ansiklo-pedlsl’nde çıkmıştır.

Eserleri: 1. Tevflk Fikret (1946, 1971), 2. Namık Kemal-Hayatı ve Eserleri (1948, doktora tezi), 3. Tanpmar’ın Şiir Dün­yası (1964), 4. Şiir Tahlilleri (I. cilt: Akif Paşa’dan Yahya Ke­mâl’e kadar, 1954; II. cilt: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, 1965), 5. Nesillerin Ruhu (1967, 1970), 6. Büyük Türkiye Rüyası (makaleler, denemeler, 1969), 7. Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmaları (edebiyat tarihi araştırmaları) 8. Hikâye Tah­lilleri (1979, Samipaşazâde Sezâî’den Selim llerl’ye kadar 38 hikâye yazarının birer hikâyesinin tahlifi), 9. Oğuz Kağan Destanı (1979), 10. Kültür ve Dil (makaleler, 1982), 11. Köroğ-lu Destanı (1973, M.Akalın-M.Bali İle birlikte), 12. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (3 cilt, 1974, 1978, 1979, I. Enginün – B. Emil -Z. Kerman ile birlikte), 13. Devrin Yazar­larının Kalemiyle Gazi Mustafa Kemal (I. Engi­nün- B. Emil – N. Enginün – Z.Kerman – N.BIrinci – A.Uç-man, 2 cilt, 1981), 15. Atatürk Devri Türk Edebiyatı (I.Enginün-Z.Kerman-N.Bİrinci-A.Uçman ile birlikte, 2 cilt, 1981), 16. Edeblyat-I, II, III (liseler için, 1976-1977). Devrin ya­zarlarının Kalemiyle Gazi Mustafa Kemal adlı eseri İle Türki­ye Millî Kültür Vakfı 1981 Kültür Armağanı’nın Atarük dalını kazandı.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

4 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text