Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

MECDELİ MERYEM

/
/
/
172 Views

Batı hristiyan dünyasında daha çok Aziz Meryem Magdelena adıyla tanınır.  Mecdeli Meryem olarak da bilinmektedir. Dönemin filistin topraklarında büyüdü., Kanonik incillerde anıldığı üzere Hz. isanın en erdemli disiplinli ve ünlü izleyicileri arasında sayılmakla birlikte Hz. isa yeniden diriliş hadisesinde  onu ilk gören kimsenin Mecdeli Meryem olduğu söylenmektedir(iddia edilmektedir).

Hz. isa ile ilk karşılaşması ve şifacı tarafından iyileştirilmesi popüler bir kabule göre günaha süreklenyen şeytani vesveselerden kurtulmasına incilde atıf bulunmaktadır. Hz. isa Celile kentinde bulunduğu sırada onun yanında olan ve destek olan kimsedir.  Ayrıca kesin olarak tüm incillerde de kabul edildiği üzere Hz. isanın eziyet edilerek katledilmesi ve gömülmesi sırasında gör tanıkları arasında bulunuyordu. ;  bakire meryemin yanında duran havariler arasında kabul edilemse bile Hz. isa tarafından sevilen iseviliğin önder sayması beklenen bir şahsiyetti.havarilerden tümünün erkek olduğu düşünülürse Hz. isanın çağının ilerisinde kadın hakları ve cinsiyetler arası eşitliğe önem veren bir nebi olduğu ortadadır. Kanonik incillerde bahsi geçen kadınların toplum içindeki edilgen rolü ve figür olarak değerleri sorgulandığında dönemin ataerkil bakış açısının İncil yazarlarına (havari olsalar bile) yansıttığı ruh hali görülebilmektedir.Bilindiği üzere Hristiyan toplumların çoğu tarafından kabul gören İnciller kronik yazarlar ve havarilerce kaleme alınmış toplama öykülerden oluşmaktadır. bununla beraber  Da vinci şifresi kitabında ve ondan ilham alan sinema filminde anlatılan kutsal soydan ve 13.havari ve kutsal anne olarak Mecdeli Meryemden üstü kapalı bir uslupla söz edilmektedir.

Mecdeli Meryem hakkında medya ve batı kültüründe farklı söylenceler efsaneler ve güncel medyada da oldukça fazla polemik üretilmiştir. Meryem’in hayatının detayları, pek çok tartışmaya konudur. Bazı bilginler, Mecdelli Meryem’in aslında İncil’de sözü edilen benzer isme sahip olan kadınlarla aynı kişi olduğunu iddia ederler. Örneğin, bir yerde Perisi evinde yaşayan günahkâr bir kadından bahsedilir. Fahişelik yaparak günah işleyen bu kadının bir adı yoktu, ama 3. ve 4. yüzyıl başlarında bilginler, onun aslında Mecdelli Meryem olduğunu ileri sürmeye başladılar.

Meryem’in hayatının diğer  öne sürülen ana hikâyesi, onun Hz.İsa’nın eşi olduğuydu. Bu tartışmanın her iki yanında da pek az kanıt olmasına rağmen destekçileri, Hz.İsa’nın hiçbir zaman açıkça evli olmadığının söylenmediğini iddia ettiler. Meryem ona diğer havarilerden daha yakındı ve bir kadınla yalnız seyahat etmesi ve bir kadını öğrencisi olarak yakıbaşında bulundurması o zamanlar Yahudi bir erkek için son derece nadir bir durumdu. Diğer taraftan Meryem’in Hz.İsa’nın eşi olduğunu iddia etmek için yeterince delil yoktur aynı zamanda ,Hz.İsa’nın devrimci dünya görüşü göz önünde bulundurulduğunda onun, evli olmayan bir önder ve öğretmen olması pek de sıradışı sayılamaz. 

Gnostikler ( sezgi ve tefekkür yoluyla elde edilen bilgi demektir :Hz.İsanın tanrı olmadığına ve çarmığa gerilip jkatledilmediğine inanırlar ), Hristiyan öncesi toplumlar ve ilk Hristiyanlara belki de yaşamın ve  devrin tüm acılarının kaynağı olarak gördükleri maddeyi şeytani olarak tanımlıyorlardı .İlahi bir ışık ile sonsuz kurtulaşa ulaşabilmenin yegane yolu ise aydınlanmış ruhani bir gruba yani cemaate bağlanarak dini eğitim görmekti. Bu yüzden Mecdeli Meryem tarih boyunca  belki de bu yüzden vahyin ve türlü gizemlerin merkezindeki kadın olarak görülmektedir. Doğu Klise ( Ortodox) geleneğine göre, hayatının kalanını Aziz Yuhanna (Aziz John olarak bilinir) ile izmir’in  selçuk ilçesinde geçirdiği ve burada gömüldüğü rivayet olunur. Fransız dini geleneğine göre ise Fransaya ulaşan Mecdeli Meryem burada güneyli  bir liman şehrine, Marsilyaya geçerek burada dini öğretileri yaydığı,son yıllarını ise inziva hayatı ve riyazetle geçirdiği söylenerek münzevi bir kadın figürü çizilmiştir, ayrıca  Aziz john’un karısı olduğu riyavetleri de ortaya atılmıştır.

Mecdelli Meryem veya Maria Magdelana, İsa’nın en göze çarpan havarilerinden biriydi ve şüphesiz üzerinde en çok tartışılan kadın havarisiydi. Kilise İncili, İsa’nın Mecdelli Meryem’den yedi iblisi çıkardığı zaman İsa’nın takipçileri arasına katıldığım nakleder.

Muhtemelen en önemlisi, Mecdelli Meryem İsa çarmıha gerildiği sırada oradaydı ve onun yeniden dirilişinin ilk tanığıydı. İsa’nın ölümünün üçüncü sabahmda, onun türbesine gitti ve orayı boş buldu. Derken İsa birden onun önüne çıktı. İlk başta Meryem onu tanımadı, ama İsa ona adıyla seslendi. İsa, onu mucizeyi diğer havarilere anlatması için görevlendirdi.

 

Önemli notlar:

-Paskalya’da boyalı Paskalya yumurtaları verme geleneği, Mecdelli Meryem ile Roma imparatoru Tiberius Caeser 1.Augustus arasındaki etkileşimden ileri geldiği söylenir. Meryem’in Hz. İsa çarmıha gerilirken ve yeniden dirilirken orada bulunmasından dolayı, aralarında imparatorun da olduğu bir dinleyici kitlesine Meryem, Hz.İsa’nın ölüyken göğe yükseldiğini ve imparatora bir yumurta sunduğunu bildirdi. İmparator, İsa’nın göğe yükselmesinin bir yumurtanın birdenbire kırmızıya dönmesi kadar mümkün olduğunu söyledi ve yumurta birdenbire kırmızıya döndü.

– Meryem, Roma Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks ve Anglikan Kiliseleri tarafından bir azize olarak takdis edilmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text