Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Marmara Bölgesinin Genel Özellikleri

/
/
/
150 Views

MARMARA BÖLGESİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

A- MARMARA BÖLGESİ’NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

1- Marmara Bölgesi’nin Yeryüzü Şekilleri

* Marmara Bölgesi yer şekilleri bakımından sade bir yapıya sahiptir.

* Türkiye’nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir.

* En yüksek yeri 2543 metre ile Uludağ’dır.

* Yerşekillerinin sade olması ve özel konumundan dolayı ulaşım ağı gelişmiştir. Bu nedenle endüstri kuruluşlarının bir çoğu bu

bölgede toplanmıştır.

* Trakya topraklarında deprem riski azdır. Anadolu’daki topraklarında ise deprem riski fazladır.

* Yerşekilleri sade olduğu için ekili-dikili toprakların oranı %30’u bulur. Ekili-dikili toprak oranı en fazla olan bölgemizdir.

2- Marmara Bölgesi’nin Akarsu ve Gölleri

* Bölgenin başlıca gölleri: Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Durusu (Terkos) gölleridir. Bunların hepsi tatlı su gölü özelliğindedir.

* Sakarya’nın aşağı kesimi, Meriç Nehri, Susurluk Irmağı başlıca akarsularıdır.

* Bölgenin yükseltisinin az olması, akarsuların akış hızını azaltır. Bu nedenle bölge akarsularının enerji potansiyeli azdır.

3- Marmara Bölgesi’nin İklimi

Marmara Bölgesi’nde birkaç farklı iklim görmek mümkündür. Bölgenin kuzeyinde Karadeniz iklimi, güneyinde ve marmara denizi çevresinde Akdeniz iklimi, Ergene Havzası’nda ise karasal iklim görülür. Marmara’da iklime bağlı olarak Karadeniz tarafında ormanlar, Güney Marmara’da makiler, Ergene Havzası’nda ise daha çok sitepler görülür.

B- MARMARA BÖLGESİ’NDE NÜFUS VE YERLEŞME

* Bölge, yüzölçümü küçük olmasına rağmen ülkemizin nüfus yoğunluğu ve miktarı en fazla olan bölgesidir.

* Yıldız dağları, Biga Yarımadası ve Gelibolu Yarımadası nüfusun seyrek olduğu sahalardır.

* Marmara Bölgesi’nde nüfus artışı doğum oranından çok fazladır. Bu durum bölgenin aşırı göç almasına bağlıdır.

C- MARMARA BÖLGESİ’NDE EKONOMİK ETKİNLİKLER

1- Marmara Bölgesi’nde Tarım

* Yerşekilleri sade olduğu için ekili-dikili alanların yüzölçümüne oranının en fazla olduğu bölgedir.

* Tarım çoğu yerde modern yöntemlerle yapılır.

* İklim çeşitliliği bir çok tarım ürününün yetişmesine olanak sağlamıştır.

* Zeytin, tütün, ayçiçeği, şekerpancarı, pirinç, buğday, fındık, mısır, üzüm, sebze üretimi önemlidir.

2- Marmara Bölgesi’nde Hayvancılık

* Bölgede iklim ve yerşekillerinin hayvancılığa uygun olması, hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.

* Bölgede küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

* Bunun yanında İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa’da ipek böcekçiliği, İstanbul Boğazı çevresinde de balıkçılık yaygındır.

* Marmara Bölgesi balıkçılıkta Karadeniz Bölgesi’nden sonra ikinci sıradadır.

3- Marmara Bölgesi’nin Yeraltı Zenginlikleri ve Endüstisi

* Trakya ve Güney Marmara’da linyit,

* Trakya Hamitabat çevresinde doğalgaz,

* Bilecik’te ve Marmara Adası’nda mermer, Susurluk Havzası’nda Bor mineralleri çıkarılmaktadır.

* Marmara Bölgesi Türkiye’nin en zengin ve en gelişmiş endüstri bölgesidir.

* Bölgede endüstrinin gelişmesinde; bölgenin iki kıta arasında köprü durumunda olması, yerşekillerinin ulaşıma elverişli olması ve denize göre konumu etkili olmuştur.

* İstanbul limanı, Türkiye’nin en gelişmiş ihracat ve ithalat limanıdır.

D- MARMARA BÖLGESİ’NİN BÖLÜMLERİ

1- Yıldız Dağları Bölümü

2- Ergene Bölümü

3- Çatalca – Kocaeli Bölümü

4- Güney Marmara Bölümü

E- MARMARA BÖLGESİ’NİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

* Nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.

* Dışarıdan en çok göç alan bölgedir.

* İklim çeşitliliği en çok olan bölgedir.

* Yükseltisi en az olan bölgedir.

* Boğazlardan dolayı jeopolitik konumu en önemli olan bölgedir.

* Ayçiçeğinin en çok yetiştirildiği bölgedir.

* İpek böcekçiliğinin en fazla yapıldığı bölgedir.

* Sanayinin en gelişmiş, ticaretin en canlı olduğu bölgedir.

* Şehirleşme oranının en yüksek olduğu bölgedir.

* Kıyı bölgelerimiz arasında en az yağış alan bölgedir.

* Bor madeninin en çok bulunduğu bölgedir.

marmara bölgesi

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

3 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text