Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Maniler Kaç Türe Ayrılır? Bu Sınıflama Neye Göre Yapılır?

  /
  /
  /
  68 Views

  MANİ

  Düz Mani: Ozanı belirsiz halk edebiyatı ürünlerindendir. Başlı başına dört dizeden oluşur ve 7’li hece ölçü kalıbıyla söylenir. Dizeler 4+3 duraklıdır. Uyak düzeni şöyledir: aaxa. Dörtlükte 3. dize serbest, diğerleri kendi aralarında uyaklıdır.

  Düz Mani Örnekleri

  1- Armudu taşlayalım
  Dibinde kışlayalım
  Kağıt kalem al yarim
  Maniye başlayalım

  2- Alnımda Siyahım var
  Bülbül gibi ahım var
  Göz gördü gönül sevdi
  Benim ne günahım var
  Maniler genellike aşk, doğa sevgisi ve ayrılık gibi değişik konuları

  işlerler.

  Manilerin genellikle birinci ve ikinci dizeleri doldurmadır. Bunlarda pek anlam aranmaz. Asıl anlam son iki dizede belirtilir. Bazı manilerde ilk iki dize (I. ve 2. dize) ile son iki dize (3. ve 4. dize) arasında gizli bir anlam bağıntısı kurulabilir. Bu anlam bağıntısı ne kadar güçlü olursa mani de o ölçüde güçlü olur; sevilir ve dilden dile dolaşır.

  Cinaslı Mani: Dizelerinde cinas bulunan manilere cinaslı ya da kesik mani denir. Bu tip maniler kesik bir dizeyle başladıkları için kesik mani adı alır.

  Cinaslı (Kesik) Mani Örnekleri

  1- Bağ bana
  Bahçe sana bağ bana
  Değme zincir kar etmez
  Zülfün teli bağ bana

  2- Karadan
  Gel geç gönül karadan
  Yarim gider gemiyle
  Ben giderim karadan

  Yedekli Mani: Düz manilerin sonuna iki dize eklenmesiyle meydana gelen 6 dizelik manilere yedekli mani denir. Eklenen dizeler ya dört dizelik düz maninin anlamını pekiştirir. ya da kendi arasında bir bütün oluşturur. Yedekli manilerin uyak düzeni şöyledir: aaxaxa ya da axaxax

  Yedekli Mani Örnekleri

  Ekin ektim bitmiyor
  Boya vurdum tutmuyor
  Aramızda Dağlar var
  Elim yare yetmiyor
  Şekerli yemek yaptım
  Boğazımdan gitmiyor

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text