Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Maddenin Dört Hali (Katı Sıvı Gaz ve Plazma) ve Özellikleri

/
/
/
525 Views

Maddenin Dört Hali Hakkında Bilgi, Maddenin 4 Hali ve Özellikleri Hakkında Bilgi, Maddenin Halleri Hakkında Bilgi, Maddenin Dört Hali Nelerdir?

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizleri Bu Yazımızda Maddenin Dört Hali ve Özellikleri Hakkında Bilgilendirmeye Çalışacağız İyi Okumalar…

MADDENİN HALLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Maddeleri sınıflandırırken en yaygın olarak kullanılanı; maddelerin ısı aldığında veya verdiğinde fiziksel hallerindeki değişmedir.

Doğadaki maddeler belirli basınç altında ve belirli bir sıcaklık aralığında katı, sıvı, gaz ve plazma halinde bulunurlar.

Doğada dört halden birinde bulunan elementler ve bileşikler dışarıdan ısı alarak veya dışarıya ısı vererek bir halden diğer bir hale geçebilirler.

Maddeler enerji alarak veya vererek bir halden diğer hale geçerken hala aynı maddedir. Yani sadece fiziksel özelliği değişmiştir. Kimyasal yapısı hep aynı kalmıştır.

Bir maddenin başka bir madde olabilmesi için kimyasal yapısının değişmesi gerekir.

a)- Maddenin Katı Hali

Katılar; belirgin bir şekil ve belirgin bir hacmi olan maddelerdir. Katı maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk sıvı ve gazlara göre azdır. Maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti büyüktür. Moleküller arasındaki bu çekim kuvvetini yenmeden katı maddelerin şeklini değiştiremeyiz. Demir veya tahta bir cismin şeklini elimizle değiştirmemiz çok zordur. Ancak dışarıdan güçlü bir kuvvetin etkisiyle şeklini değiştirebiliriz.

Bir maddenin belli bir şekli ve belli bir hacmi var ise bu maddelere katı madde denir. Kömür, silgi, kalem, buz gibi maddeler katı maddedir. Maddenin bu haline, katı hali denir.

Katı Maddelerin Özellikleri;

 • Belli bir hacmi vardır.
 • Belli bir şekli vardır.
 • Maddeyi oluşturan atomlar birbirine çok yakındır ve düzenli bir yapıdadır.
 • Akışkan değildirler.
 • İçine hava almayan katı maddeler sıkıştırılamazlar. Örneğin; sünger içine hava alır.
 • Maddeyi oluşturan atomlar katı maddelerde titreşim hareketleri yaparlar.
 • Bazı katı maddeler dışındakiler mıknatıstan etkilenmezler (Demir, nikel, kobalt gibi katı maddeler mıknatıs tarafından etkilenirler.)

Maddenin diğer hallerinde bulunan bir madde katı hale geçerken maddeyi oluşturan atomlar daha düzenli hale geçerler ve atomları arasındaki boşluk azalır. Bu nedenle atomların birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti artar. Katı maddenin şeklinde değişiklik olabilmesi için dışarıdan bir etki olması gerekir.

b)- Maddenin Sıvı Hali

Belli bir şekli olmayan, içinde bulunduğu kaba göre şekil alan, ancak belli bir hacmi olan maddelerdir. Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti katı maddelere göre daha azdır. Molekülleri arasındaki boşluk katılara oranla daha fazladır. Sıvı maddelerin hacimleri kuvvet uygulayarak değiştirilemez.

Bir maddenin belli bir şekli yok ve içine konulduğu kabın şeklini alıyorsa bu tür maddelere sıvı madde denir.

Su, süt, yağ, alkol, ispirto benzin gibi maddeler oda sıcaklığında sıvı maddelerdir. Maddenin bu haline de sıvı hali denir.

maddenin dört hali

Sıvı Maddelerin Özellikleri;

 • Belli bir hacmi vardır.
 • Belli bir şekli yoktur.
 • İçine konulduğu kabın şeklini alırlar.
 • Akışkandırlar.
 • Tanecikleri arasındaki boşluk katı maddelere göre daha fazladır.
 • Sıkıştırılamazlar.
 • Mıknatıstan etkilenmezler.

c)- Maddenin Gaz Hali

Belli bir hacmi ve şekli olmayan içine konulduğu kabın şeklini alarak tamamen kabı dolduran maddelerdir. Molekülleri arasındaki çekim kuvveti katı ve sıvı maddelere göre çok az olup molekülleri arasındaki boşluk oldukça fazladır. Bu nedenle gaz maddelerin hacimleri küçültülebilir.

Bir maddenin belli bir şekli, belli bir hacmi yoksa içine konulduğu kabın şeklini ve hacmini alıyorsa bu tür maddelere gaz maddeler denir.

Hidrojen, oksijen, karbondioksit gaz maddelerdir. Maddenin bu haline de gaz hali denir.

Gaz Maddelerin Özellikleri;

 • Belli bir şekli yoktur.
 • Belli bir hacmi yoktur.
 • Katı ve sıvı maddelere göre tanecikleri arasındaki boşluk fazladır.
 • Gazlar bulundukları kabın her tarafını doldururlar. Bu yüzden içine konulduğu kabın şeklini alırlar. Sonsuz yayılma özelliğine sahiptirler.
 • Sıkıştırılabilirler.
 • Mıknatıstan etkilenmezler.

d)- Maddenin Plazma Hali

Plazma, fizik ve kimyada ‘’iyonize olmuş gaz’’ anlamına gelir.

Gazlar plazma haline iki yöntemle dönüştürülebilir. Birincisi elektrik akımıyla ikincisi ise ısıtılarak. Plazma sıcaklığı ve yoğunluğu göreceli olarak, soğuk ve az yoğun veya sıcak ve çok yoğun olarak söylenebilir. Maddeler plazma halinde nötr, çok sıcak veya yoğun durumdadır.

Katı bir cisimde, cismi oluşturan moleküllerin hareketi çok azdır. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi herhangi bir yöntemle (örneğin ısıtarak) artırıldığında cisim ilk önce sıvıya sonra da gaza dönüşür ki gaz fazında elektronlar gayet hızlı hareket ederler. Eğer gaz halinden sonra da ısı verilmeye devam edilirse iyonlaşma başlayabilir, bir elektron çekirdek çekiminden kurtulur ve serbest bir elektron uzayı meydana getirerek maddeye yeni bir form kazandırır. Maddenin Plazma Hali Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Lütfen Tıklayın

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text