Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Lale Devri Nedir? Lale Devrinde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

/
/
/
168 Views

Lale Devri Nedir?

              18.yüzyıL yeniLikleri “Lale Devri” ile başlamıştır. OsmanlI tarihinde Pasarofça Antlaşmasından Patrona Halil isyanı’na kadar geçen döneme LaLe Devri  (1718-1730) denilmiştir. Haliç ve Boğaziçi’nin çeşitli yerlerinde yapılan saray ve köşklerin bahçeleri­nin lâleler ile süslenmesi ve Lâlenin çokça yetiştirilmesi, bu dönemin adına sonradan “Lale Devri” denilmesine neden olmuştur.

             Lâle Devri’nin en önemli devlet adamı olan Sadrazam Nevşehirli Damat İb­rahim Paşa, ıslahatlarda asıl etkili kişi olmuş ve Padişah III. Ahmet’in de des­teğini alarak Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma yoluna gitmiştir. Dönemin ünlü şairi Nedim’dir.

Lale Devri’nde Yapılan Islahatlar

► Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmek ve Av­rupa devletlerinin politikalarını öğrenmek amacıyla Avrupa’nın önem­li başkentlerine geçici elçilik heyetleri gönderilmiştir.

♦ ilk Türk matbaası Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında kurutmuştur.

♦ Bazı dini kitapların dışında, bilimsel, felsefi, edebi ve teknik alanlarla ilgili kitapların basılmasına izin verilen bu matbaada ilk basılan eser Vankulu Lugati’dir,

♦ Bunun yanında Katip Çelebi’nin Tuhfetü’t Kibar ve Cihannüma adlı eser­leri ile Naima Tarihi de basılan diğer eserler arasında yer almıştır.

♦ Matbaa Avrupa’dan alınan ilk teknik yeniliktir.

♦ 1720 yılında İstanbul’da Yeniçeri Ocağı’na bağlı olarak bir Tulumbacı Ocağı (itfaiye örgütü) kurulmuştur.

♦ Devlet eliyle Yalova’da kağıt imalathanesi açılmıştır.

♦ Tıp alanında çiçek aşısı ilk kez uygulanmıştır

♦ Doğu klasiklerinden Arapça ve Farsça bazı eserler ile batı dillerinden birçok eser Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

♦ Avrupa’dan Rokoko ve Barok tarzı örnek alınarak çeşitli mimari eser­ler inşa edilmiştir.

♦ Osmanlı mimarîsinin, Avrupa mimarisinin etkisinde kalması sonucun­da sivil mimari ön plana çıkmıştır.

♦ Ahmet Çeşmesi döneminin en önemli eserlerinden biridir.

♦ Kütüphanelerin açılmasına önem verilmiştir. Bunlar içerisinde en önem­lileri III. Ahmet tarafından Topkapı Sarayı’nda açılan Enderun Kütüp­hanesi ile Yeni Cami kütüphanesidir.

♦ Lale Devri’nde askeri alanda ıslahatlar önemli bir yer tutmamıştır. Bununla birlikte sınırLarda bazı kaleLer inşa ettirilirken, İstanbul surları da onarılmıştır.

♦ Bilim, sanat ve kültürel alanlar çoğunlukta olmak üzere yapılan ıslahatlar­da, ilk defa Avrupa etkisi görülmüştür

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text