Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Lale Devri Nedir? Lale Devrinde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

  /
  /
  /
  143 Views

  Lale Devri Nedir?

                18.yüzyıL yeniLikleri “Lale Devri” ile başlamıştır. OsmanlI tarihinde Pasarofça Antlaşmasından Patrona Halil isyanı’na kadar geçen döneme LaLe Devri  (1718-1730) denilmiştir. Haliç ve Boğaziçi’nin çeşitli yerlerinde yapılan saray ve köşklerin bahçeleri­nin lâleler ile süslenmesi ve Lâlenin çokça yetiştirilmesi, bu dönemin adına sonradan “Lale Devri” denilmesine neden olmuştur.

               Lâle Devri’nin en önemli devlet adamı olan Sadrazam Nevşehirli Damat İb­rahim Paşa, ıslahatlarda asıl etkili kişi olmuş ve Padişah III. Ahmet’in de des­teğini alarak Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma yoluna gitmiştir. Dönemin ünlü şairi Nedim’dir.

  Lale Devri’nde Yapılan Islahatlar

  ► Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmek ve Av­rupa devletlerinin politikalarını öğrenmek amacıyla Avrupa’nın önem­li başkentlerine geçici elçilik heyetleri gönderilmiştir.

  ♦ ilk Türk matbaası Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında kurutmuştur.

  ♦ Bazı dini kitapların dışında, bilimsel, felsefi, edebi ve teknik alanlarla ilgili kitapların basılmasına izin verilen bu matbaada ilk basılan eser Vankulu Lugati’dir,

  ♦ Bunun yanında Katip Çelebi’nin Tuhfetü’t Kibar ve Cihannüma adlı eser­leri ile Naima Tarihi de basılan diğer eserler arasında yer almıştır.

  ♦ Matbaa Avrupa’dan alınan ilk teknik yeniliktir.

  ♦ 1720 yılında İstanbul’da Yeniçeri Ocağı’na bağlı olarak bir Tulumbacı Ocağı (itfaiye örgütü) kurulmuştur.

  ♦ Devlet eliyle Yalova’da kağıt imalathanesi açılmıştır.

  ♦ Tıp alanında çiçek aşısı ilk kez uygulanmıştır

  ♦ Doğu klasiklerinden Arapça ve Farsça bazı eserler ile batı dillerinden birçok eser Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

  ♦ Avrupa’dan Rokoko ve Barok tarzı örnek alınarak çeşitli mimari eser­ler inşa edilmiştir.

  ♦ Osmanlı mimarîsinin, Avrupa mimarisinin etkisinde kalması sonucun­da sivil mimari ön plana çıkmıştır.

  ♦ Ahmet Çeşmesi döneminin en önemli eserlerinden biridir.

  ♦ Kütüphanelerin açılmasına önem verilmiştir. Bunlar içerisinde en önem­lileri III. Ahmet tarafından Topkapı Sarayı’nda açılan Enderun Kütüp­hanesi ile Yeni Cami kütüphanesidir.

  ♦ Lale Devri’nde askeri alanda ıslahatlar önemli bir yer tutmamıştır. Bununla birlikte sınırLarda bazı kaleLer inşa ettirilirken, İstanbul surları da onarılmıştır.

  ♦ Bilim, sanat ve kültürel alanlar çoğunlukta olmak üzere yapılan ıslahatlar­da, ilk defa Avrupa etkisi görülmüştür

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text