Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Küresel Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır? Avantajları Nelerdir?

/
/
/
161 Views

Küresel Pazarlama, Küresel Pazarlama Nedir?, Küresel Pazarlama Nasıl Yapılır?, Küresel Pazarlamanın Avantajları, Küresel Pazarlamanın Faydaları, Küresel Pazarlama Hakkında Bilgi

KÜRESEL PAZARLAMA NEDİR? NASIL YAPILIR? AVANTAJLARI NELERDİR?

Yerel pazarlamadan başlayan sürecin diğer ucunda, küresel pazarlama bulunmaktadır. Genelde işletmeler belirli bir öğrenme süreci geçirerek yerel pazarlamadan küresel pa­zarlamaya geçseler de faaliyetlerine doğrudan veya hızlı bir şekilde küresel olarak baş­lamayı hedefleyen firmalar da bulunmaktadır. “Küresel doğan” bu küçük ölçekli işlet­melerin örnekleri genelde teknoloji sektöründe görülmektedir (Cottrill, 1998).

En basit tarifi ile küresel pazarlama, “küresel müşteri ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları rekabetten daha başarılı bir şekilde tatmin etmek ve pazarlama faaliyet­lerini küresel çevre kısıtları çerçevesinde oluşturmak” olarak ifade edilebilir (Hül­lensen, 2008; Samiee ve Roth, 1992).

Uluslararası araştırmalar ile farklı ülkelerdeki pazar bölümleri incelenir ve müşte­ri grupları arasındaki benzerlik ve farklılıklar irdelenerek küresel bir pazarlama stra­tejisi geliştirmek hedeflenir. Küresel pazarlamayı öncelikle maliyet avantajı yaratma­sı açısından destekleyen Levitt’e (1983) göre, pazarlama karması öğelerinin küresel bazda aynı özellikleri taşıyacak şekilde tanımlanması ve dünya bir tek büyük pazar­mış gibi yönetilmesi ve uyarlamadan kaçınılması gerekmektedir (Levitt, 1995).

Küresel düzeyde homojen diğer bir değişle birbirinin aynı ürün ve hizmetler sunmak işletmeye maliyet avantajı kazandıracağı için ek maliyet getirecek uyarla­malardan mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir. Bu şekilde düşünen başka araştırmacılar olsa da (Svensson, 2001) dünyanın homojenleşmesine rağmen hâlâ kültürel farklılıkların olduğu ve işletmelerin bu farklılıkları dikkate almadan küresel pazarlarda başarılı olma şanslarının az olduğu da bir gerçektir (Erem, Baybars, Gegez, Börü, 2000) Dolayısıyla pazarlama karmasının bazı öğelerinin uyar­lanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Önemli olan standardizasyon ve uyarlama arasında doğru bir dengenin bulunması, yapılan araştırmalar neticesinde sadece gerekli olan öğelerde uyarlamaya gidilmesidir.

Daha kapsamlı bir ifadeyle küresel pazarlama “Ulusal sınırların dışında, küresel müşteri ihtiyaçlarını bulmak ve bunları rakiplerden daha iyi bir şekilde tatmin ede­cek şekilde bütün pazarlama faaliyetleri arasında eş güdüm sağlamak ve oluşan bilgi birikimini işletmenin faaliyet gösterdiği tüm ülkelere yayarak rekabet avanta­jı yaratmak” olarak tanımlanabilir. Bu tanımı diğerinden ayıran en önemli öge “eş güdüm sağlamak” ve “bilgi birikimini paylaşmak” olarak değerlendirilebilir (olduğu gibi, bu hızlı gelişimi yavaşlatan ve hatta engellemeyi hedefleyen etkenler de mevcuttur. Aşağıdaki bölümlerde, değişen çevre faktörlerinin küreselleşme ve küresel pazarlama üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text