Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Kösedağ Savaşı Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

/
/
/
168 Views

Kösedağ Savaşı (1243)

Alaeddin Keykubat döneminde Anadolu’ya saldırmaya cesaret edemeyen Moğollar, Baba İshak İsyanı’ndan ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tecrübesizliğinden faydalanarak 1242 yılının sonbaharında Erzurum‘a saldırdılar. Burada yaptıkları zulümler ve katliamlar üzerine II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 80.000 kişilik ordusuyla Sivas’ta ordugah kurup beklemeye başladı. Sultanın Sivas’ta olduğunu haber alan Baycu Noyan, buraya hareket etti. Tecrübeli kumandanların silah ve erzak bakımından bol olan Sivas’ta kalınması, yorgun düşen Moğollara karşı harp edilmesi tavsiyelerini dinlemeyen II. Gıyassedin Keyhüsrev, bazı tecrübesiz devlet adamlarının tahrikleriyle Sivas’ın 80 km kadar doğusunda bulunan Kösedağ mevkisine geldi. Moğollar ile bu alanda yapılan savaşta Selçuklu ordusu çok ağır yenilgiye uğradı. Böylece Anadolu’da Moğol hakimiyeti süreci başladı. Erzincan, Sivas ve Kayseri‘yi yağmalayan Moğollar, bir çok Müslümanı şehit ettiler.

Kösedağ Savaşının Sonuçları

♦ Moğollar Anadolu‘yu istila ederek hakimiyetleri altına aldılar.

♦ Anadolu Selçukluları Moğollara bağlandı ve ağır vergi ödemeye başladılar.

♦ Selçuklulara tabi olan Ermeniler ve Trabzon Rum İmparatorluğu ayrılarak Moğollara bağlandılar.

♦ Anadolu’da Türk Siyasi Birliği bozuldu.

Selçuklu Devleti parçalanma ve yıkılma sürecine girdi.

♦ Bir çok Türk şehrindeki bilim ve kültür faaliyetleri durdu.

♦ Türkmenler, Moğol baskısından uzak olan Türkiye’nin batı bölgelerine göç ettiler. Buraların Türkleşmesini sağladılar.

Türkiye Selçuklu Devleti‘nin otoritesi zayıfladıkça Türk beyleri, Türkiye Selçuklularından ayrılarak bağımsız devletler kurdular.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text