Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

KEYNES VE İKTİSATA KATKILARI

/
/
/
112 Views

KEYNESYEN İKTİSAT 

Keynesyen iktisat, John Maynard Keynes’in İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisinde (1935-36) ve hükümetin tam istihdam politikaları için teorik bir temel sağlamayı amaçlayan diğer eserleri ile ortaya konan fikir grupları. Makroekonominin egemen olduğu bir okuldu ve 1970’li yıllara kadar çoğu Batılı hükümet arasında iktisat politikasına hakim yaklaşımı temsil ediyordu.
Bazı ekonomistler, ücretlerin daha düşük seviyelere düşmesine izin verilirse tam istihdamın sağlanabileceğini savunurken Keynesçiler, işletmelerin satılamayan malları üretmek için işçi çalıştırmayacağını savunuyorlar. İşsizliğin mallar ve hizmetler için yetersiz bir talebe bağlı olduğuna inandıkları için, Keynesçilik kısa vadeli ekonomik dalgalanmalara odaklanan bir “talep tarafı” teorisi olarak düşünülür.

Keynes, faiz oranındaki değişmelere ve geleceğe yönelik beklentilere cevap veren yatırımın, ekonomik faaliyet seviyesini belirleyen dinamik faktör olduğunu savundu. Ayrıca, kasıtlı hükümet eyleminin tam istihdam yaratılabileceğini de belirtti. Keynesyen ekonomistler, vergi politikaları ve kamu harcamalarını değiştirerek hükümetin mal ve hizmet talebini doğrudan etkileyebileceğini iddia ediyor.

1970’li yıllardan başlayarak, Keynesyen ekonomi, durgunlukları hafifletmek için para arzında kontrollü artışları savunan bir makroekonomik parasalcılık tarafından etkilenmiştir. 2007-08 mali krizinin ardından “Büyük Keyifsizlik” in ardından, Keynesyen ekonominin devam eden teorik arıtmalarına (“Yeni Keynesçilik” adı altında) olan ilginin artması, kısmen Keynesgil’ten gelen, Makul derecede başarılı olduğunu kanıtladı.
Tutumluluk Çelişkisi nedir?
Aza kanaat Paradoksu ya da tasarruf paradoksu, kişisel tasarrufların bir durgunluk sırasında ekonomide net bir sürüklenme olduğunu ortaya koyan ekonomik bir teoridir. Bu teori, fiyatların netleşmediği ya da üreticilerin klasik mikro ekonominin beklentilerine aykırı olarak değişen koşullara uyum sağlamadığı varsayımına dayanıyor. Tutumluluk Paradoksu, İngiliz ekonomist John Maynard Keynes tarafından popülerleştirildi.
Aza Kanaat Paradoksunu Anlamak
Keynesyen teoriye göre, ekonomik durgunluğa doğru tepki daha fazla harcama, daha fazla risk alma ve daha az tasarruftur. Keynesyen ekonomist okulu, yavaşlayan bir ekonominin tam kapasite üretmediğine inanıyor; çünkü üretim faktörlerinden bazıları atıl halde kullanılmadan duruyor : toprak, emek ve sermaye ..
Keynesyençi ekonomistler ayrıca tüketimin ya da harcamaların ekonomik büyümeyi yönlendirdiğini savunuyor. Bu nedenle, bireylerin ve ailelerin zor zamanlarda tüketimini azaltmaları mantıklı olsa da, daha büyük ekonomiler için bunun yanlış reçete olduğu iddia edilmektedir. Toplam tüketici harcamalarında bir geri çekilme, işletmelerin daha düşük üretime zorlayarak resesyonu derinleştirmesine neden olabilir. Bireysel ve grup rasyonalitesi arasındaki bu kopukluk, tasarruf paradoksunun temelini oluşturur.

1970’li yıllardan başlayarak, Keynesyen ekonomi, durgunlukları hafifletmek için para arzında kontrollü artışları savunan bir makroekonomik parasalcılık tarafından etkilenmiştir. 2007-08 mali krizinin ardından “Büyük Keyifsizlik” in ardından, Keynesyen ekonominin devam eden teorik arıtmalarına (“Yeni Keynesçilik” adı altında) olan ilginin artması, kısmen Keynesgil’ten gelen, Makul derecede başarılı olduğunu kanıtladı.

Keynesin Ünlü Tutumluluk –Aza kanaat Paradoksu
Aza kanaat paradoksunun ilk kavramsal tanımlaması, Bernard Mandeville’in “Arılardaki Mantık” (1732) ‘de kendinde ifade bulmuş olabilir. Mandeville, harcamaları artan tasarruf yerine refahın anahtarı olarak gösterdi. Keynes, “İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi” adlı kitabında Mandeville’i bu konsept için takdir etti (1936).

Dairesel Akış
Keynes, ekonominin “dairesel akış” modeli olarak yeniden canlandırılmasına yardımcı oldu. Bu teori, cari harcamalardaki artışın gelecekteki harcamaları artırdığını söylüyor. Her şeyden önce mevcut harcamalar, mevcut üreticiler için daha fazla gelir elde etmektedir. Bu üreticiler, rasyonel olarak, yeni gelirlerini dağıtmakta, bazen işi genişletmekte ve her biri yeni bir gelir kazanan yeni işçiler tutmakla birlikte harcanmaktadır.

Keynes, mevcut harcamaları artırmak için düşük faiz oranları ile cari tasarruf oranlarını düşürmeyi savundu. Düşük faiz oranları daha fazla borçlanma ve harcama yaratmazsa, Keynes hükümetin bu boşluğu doldurmak için bütçe açığı harcaması yapabileceğini söyledi.

Konu hakkında Sorunlar ve Düşüceler :
Dairesel akış modeli, Malların değiştirilmeden piyasaya çıkmadan önce üretilmesi gerektiğini söyleyen Say Yasasının teorik bakış açısını dikkate almaz. Daha yüksek seviyelerde üretim yapan sermaye makineleri, ilave tasarruf ve yatırım gerektirir. Dairesel akış modeli sadece sermaye malları olmayan bir çerçevede çalışır.

Ayrıca, teori enflasyon veya deflasyon potansiyelini yok sayarlar. Daha yüksek cari harcamalar gelecek fiyatların uyumlu bir şekilde yükselmesine neden olursa, gelecekteki üretim ve istihdam değişmeyecektir. Benzer şekilde, durgunluk ve ekonomik reseyon dönemlerinde mevcut tasarruf oranları gelecek fiyatların düşmesine yol açarsa, Keynes’in öngördüğü gibi gelecekteki üretim ve istihdamın azalması gerekmez.

Son olarak, Aza kanaat Paradoksu ( Çelişkisi), kazanıklan her tür gelirin bankalar tarafından ödünç alınması potansiyelini göz ardı ediyor. Bazı bireyler tasarruflarını arttırdığında, faiz oranları düşmeye eğilim gösterir ve bankalar ek kredileri piyasa sürerler.

Keynes, Say Yasasının yanlış olduğunu ve fiyatların verimli şekilde ayarlanamayacağı kadar sert olduğunu savunarak bu itirazları yerine getirdi. Ekonomistler yapışkan fiyatlar konusunda bölünmüş durumda kalıyor. Keynes’in Say’ın Kanunu’nu yanlış yorumladığı yaygın olarak kabul görür.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text