Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kemal Atatürkün Edebiyatla İlgili Görüşleri Sözleri Düşünceleri Nelerdir?

/
/
/
216 Views

Atatürkün Edebiyat İle İlgili Görüşleri, Atatürkün Edebiyat İle İlgili Görüşü Nedir?, Atatürkün Edebiyat İle İlgili Görüşü Hakkında Bilgi, Atatürkün Edebiyat İle İlgili Sözleri, Atatürkün Edebiyat İle İlgili Düşünceleri

Sevgili Okurlar Sizlere Bu Yazımızda Atatürk’ün

Edebiyat İle İlgili Görüşleri ve Sözleri Hakkında
Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

ATATÜRK’ÜN EDEBİYAT İLE İLGİLİ SÖZLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Atatürk’ün Edebiyat Görüşü

“Osmanlı devrinde ve bugüne kadar geçen Cumhuriyet çağında ve bundan evvelki Türk kültürel çağlarında ve hatta bütün kültürlü medeni cemiyetlerde edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır:
Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları, çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bunun içindir ki edebiyat ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayılagelmektedir…
Bu itibarla, edebiyatın her insan cemiyeti ve bu cemiyetin hal ve istikbalini koruyan ve koruyacak olan, her teşekkül için, en esaslı eğitim vasıtalarından biri olduğu kolaylıkla anlaşılır…
Türk çocuğu konuşurken, onun beyan ve anlatış tarzı, Türk çocuğu yazarken, onun ifade üslubu, kendisini dinleyenleri, onun yürüdüğü yola götürebilecek bu kabiliyeti sayesinde Türk çocuğu kendisini dinleyen veya yazısını okuyanları, peşine takarak yüksek Türk ülküsüne iletebilecek, ulaştırabilecektir.” (Prof. Dr. Afet İnan, Atatürk Hakkındaki Hatıralar ve Belgeler, s. 285)

Bunu da beyan edeyim ki Türk milletinin son senelerde gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların hakiki sahibi kendisidir. Sizsiniz. Milletimizde bu istidat ve tekamül mevcut olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yetemezdi.”

Atatürk’ün Edebiyat İle İlgili Sözleri
Türk çocuğunun kafasını doğuştan sahip olduğu dikkat ve özene göre oluşturmak; bu Cumhuriyetin sağlıkla ilgili olan bakanlığa da düşen bir vazifedir.

Güzel korunan Türk kafa ve zekâlarını açmak yaymak genişletmek. Bu özellikle Kültür Bakanlığı’nın vazifesidir. Bununla birlikte kabiliyetli Türk çocuklarının kafalarına müspet ilim ve maddi teknik kavramları yalnız nazari ( kurumsal ) olarak değil aynı zamanda pratik vasıtalar ile de değiştirmek.

atatürkün edebiyatla ilgili özdeyişleri

Bir taraftan da Türk kafalarındaki kabiliyetleri Türk karakterindeki sağlamlıkları Türk duygularındaki yükseklik ve genişlikleri kendilerini hiç zorlamadan doğal bir şekilde ve olduğu gibi ifadeye onları alıştırmak.

Bunlar yapılınca netice şu olacaktır: Türk çocuğu konuşurken onun ifade ve anlatış şekli Türk çocuğu yazarken onun ifade ve üslûbu kendisini dinleyenleri onun yürüdüğü yola götürebilecek bu kabiliyeti sayesinde Türk çocuğu kendisini dinleyen veya yazısını okuyanları peşine takarak yüksek Türk idealine iletebilecek ulaştırabilecektir.

Edebiyat görüşü böyle bir edebiyat öğretimi sayesindedir ki edebiyattan anlaşılan amaca ulaşmak mümkün olabilir.

atatürkün edebiyat ile ilgili sözleri

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text