Kaza İnceleme (Tahkik) Görevlileri ve Bilirkişiler

Adli mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik kazalarında “Kaza Tespit Tu­tanağı” düzenleyenler ile bilirkişilik yapacak olanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.

Kaza inceleme “Tahkik” görevlileri;

Trafik kazalarında olayı inceleyip gerekli tespitleri yaparak “Trafik Kaza Tespit Tutanağı” düzenlemek üzere trafik zabıtası veya genel zabıtanın trafik eğitimi gör­müş bütün personeli yetkilidir.

Jandarma Genel Komutanlığınca da kaza inceleme kursları açılır.

Bilirkişilik;

Trafik zabıtası veya genel zabıtanın trafik birimlerinde görevli personeli usul kanunlarına göre görevlendirilmeleri veya yetkililerce seçilmeleri halinde, trafik ka­zalarında bilirkişilik yapar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti