Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kavimler Göçünün Nedenleri ve sonuçları

/
/
/
106 Views

Kavimler Göçü Haritası
Kavimler Göçü

Orta Asya’da Çin baskısı altında yaşayan Kuzey Hunlarının yurtlarını terkederek, Hazar Denizi’nin Kuzeyinden Doğu Avrupa’ya

girmeleri sonucunda burada yaşayan barbar kavimlerin (Vandallar, Gotlar, Alanlar, Saksonlar) batıya doğru gerçekleştirdikleri büyük göç Hareketine Kavimler Göçü denir.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

1-Avrupa yüzyıl kadar karışıklık içinde kalmıştır.
2-Barbar kavimlerin saldırıları sonucunda Roma İmparatorluğu önce Doğu (Bizans) ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış (395), daha sonra Batı Roma imparatorluğu yıkılmıştır (476).
3-Karışıklıkların olduğu bu dönemde soylular, kendilerini korumak için sağlam surlarla çevrili şatolar yapmışlardı. Çevredeki halkta kendini güvence altına almak için bu soyluların (Derebeylerinin) egemenlikleri altına girmişlerdir. Böylece Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) sistemi ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.
4-Göçlerden ve 100 yıl kadar yaşanan karışıklıklardan sonra kavimler yeni yerleşme alanları bulmuş ve bugünkü Avrupa’nın etnik yapısının temelleri atılmıştır.
5-Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve kültürel yapısında izler bırakan Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
6-Barbar kavimler zamanla Hristiyanlığı benimsemişlerdir.
7Kavimler Göçü, İlkçağ’ın sonu Ortaçağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text