Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Karşıdan Karşıya Geçerken Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Kurallar

/
/
/
152 Views

Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından geçmek zorundadırlar. Yaya olarak trafik ortamında bulunanlar her şeyden önce şunu iyi bilmelidir: Bir kaza anında, otomobile kıyasla zarar görmeden kurtulma olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle yayaların kendilerine ayrılan yollarda ve kurallara uygun hareket etmeleri kendi güvenlikleri açısından çok önemlidir.

Güvenli geçiş yerleri yayalar için düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Karşıya geçişlerde bu yerler kullanılmalıdır.

Kara yollarında karşıdan karşıya geçişin güvenli olduğu yerler şunlardır:

 1. üst geçitTrafiği düzenleme ve denetlemeye yetkili üni­formalı veya özel işaret taşıyan görevlilerin bu­lunduğu yerler,
 2. Trafik ışıklarının bulun­duğu yerler,
 3. Yaya geçitleri, okul geçit­leri,
 4. Yayalar için yapılan alt ve üst geçitler, köprüler ve yaya tünelleri
 5. Kavşak giriş ve çıkışları (köşe başları).

Can güvenliğimiz için yaya geçitlerini kullanalım!

Can güvenliğini tehlikeye düşürmemek için yayalar;

 • Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere uymak,
 • Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işare­ti veya yetkili kişi tarafından yönetiliyorsa, geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek,
 • ışıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne alarak uygun zamanda geçmek, zorundadırlar.

Yaya yollarında, geçitlerde veya mecburi hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek, tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları, dikkatsiz hareket etmeleri, oynamaları veya bu yerleri saygısızca kullanmaları yasaktır. Yaya ve okul geçitlerinden geçerken, karşıdan gelen kişilerle çarpışmamak içinde gidiş yönüne göre geçidin sağ bölümünden yürünmelidir.

Güvenli geçiş için düzenlenmiş olan yerlerin dışında kalan kara yolu kısımları karşıya geçişin tehlikeli olduğu yerlerdir. Yayaların, üst veya alt yaya geçitler bulunmasına rağmen buraları tercih etmeyerek taşıt yolundan karşıya geçmeleri son derece tehlikelidir. Yayalar, kara yollarında karşıdan karşıya geçerken can güvenlikleri için öncelikle güvenli geçiş yerlerini tercih etmelidirler. Ancak, 100 metre kadar mesafede yaya geçidi, okul geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir zorluk veya engel oluşturmamak şartıyla, yoldan gelen taşıtların uzaklık ve hızını da kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. Karşıya geçiş süresini, yayanın sağlık durumu, yürüme hızı ve yolun genişliği belirler. Yaya, güvenli bir geçiş yapacağından emin olmadıkça taşıt yoluna inmemelidir. Geçişlerde yolun genişliği tahminen hesaplanmalı, kaç saniyede geçilebileceği düşünülmeli ve yaklaşmakta olan aracın hızı da göz önünde bulundurularak tempolu bir yürüyüşle geçiş tamamlanmalıdır. Yerleşim yerleri içindeki yollarda taşıtların azami hız sınırı 50 km/saat’tir. Ancak il ve ilçe trafik komisyonları belediye sınırları içindeki kara yollarında otomobiller için hız sınırını 20 km/saat’e kadar artırmaya yetkilidir. Yayalar, araçların bu hızda alacakları yolu göz önünde bulundurmaları ve hızlarını buna göre ayarlamaları can güvenlikleri açısından önemlidir.

Trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olmadığı yerlerde, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya, yolun karşıya geçmek için uygun olduğundan emin oluncaya kadar taşıt yoluna inmemelidir. Bunun için yaya önce sola, sonra sağa bakarak sakınca yoksa taşıt yoluna girmeli, geçiş sırasında sola ve sağa bakarak yürüyüşüne devam etmeli, taşıt yoluna girmeden güvenle duramayacak kadar yaklaşmış taşıtlar varsa, ilk geçiş hakkını onlara verip geçişlerini beklemek suretiyle yapmalıdır. Bu geçiş sırasında taşıt yolunun taşıtlar için yapıldığı, bu nedenle ilk geçiş hakkının taşıtlara ait olduğu asla unutulmamalıdır.

Yayaların duran veya park halindeki araçların önünden, arkasından veya arasından karşıya geçmeleri de can güvenliğini tehlikeye düşürür. Duran araçların önünden geçilmesi halinde; yandaki araç, soldan gelen taşıtları görmeyi engeller.

Yoldan geçen sürücü, yayayı göremediğinden kaza yapabilir. Duran araçların arkasından geçilmesi halinde; sürücü, aracın arkasındaki yayayı göremez. Araç geri hareket ettiğinde yayanın ezilmesine neden olabilir. Yine aynı şekilde duran araçların arasından geçilmesi halinde de; sürücüler, taşıtların arasından çıkan yayaları fark edemeyebilirler. Bu nedenle duran araçların aralarından karşıya geçmek kazaya neden olabilir. Yayalar, özellikle eğimli yollarda taşıtların ani duruş ve kalkışlarının tehlikeli olması nedeniyle taşıtların geçiş hakkını kullanmasını beklemelidir. Sürücülerin yayayı görmekte zorlanacağı ilerisi görülmeyen tepe üstü ve dönemeçli yollar karşıya geçişin tehlikeli olduğu yerlerdir. Kısacası aracın yayayı, yayanın da araçları görmesinin veya araçların durmasının zor olduğu yerlerden karşıya geçilmesi geçişin tehlikeli olduğu yerlerdir.

DİKKAT: 1896 yılında Londra’da karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya araç çarpması sonucu meydana gelen ilk ölümlü trafik kazasından beri milyonlarca insan trafik kazalarında ölmüş veya sakat kalmıştır. Trafik kazalarının ülke ekonomilerine zararı da çok büyük olmuştur ve olmaktadır.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text