Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Kars Antlaşması (Önemi, Maddeleri Hangi Devletler İle Yapıldı?)

/
/
/
103 Views

Kars Antlaşmasının Önemi Nedir?, Kars Antlaşması Hangi Devletler İle Yapıldı?, Kars Antlaşmasının Maddeleri

Kars Antlaşması (13Ekİm 1921) (TBMM – Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan)

Sakarya zaferinden sonra Sovyet Rusya’nın aracılığıyla üç Sovyet Cumhuriye­ti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kâzım Karabekir’in temsil ettiği TBMM Hükümeti arasında 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalanmıştır.

Maddeleri

♦ TBMM, bu üç devletin Sovyet Rusya’ya bağlı olduğunu kabul etmiştir.

♦ Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılan her türlü antlaşma ge­çersiz sayılacak ancak Moskova Antlaşması geçerliliğini sürdürecektir.

♦ Batum ve çevresi, o bölgede yaşayan müslüman halkın kültürel ve dinsel haklarının saklı kalması şartı ile Gürcistan’a bırakılacaktır.

♦ Ankara Hükümeti ve Gürcistan, ortak sınır bölgeleri halklarının karma bir ko­misyonca gümrük, güvenlik ve sağlık işleri alanlarında konulacak öncelikli ya­salara uymaları koşuluyla,sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacaklardır.

♦ Gürcistan, Karadeniz’e kıyısı olan bir devLet olarak, Moskova Antlaşması’nda belirtiLen BoğazLara ilişkin rejimin düzenlenmesine ilişkin esasları kabul edecektir.

♦ Türkiye ve Gürcistan, sınır bölgelerinde yaşayan halklardan olup Gürcü ya­da Türk uyruğundan çıkmak isteyenlerin, mal ve paralarıyla birlikte bir ül­keden diğerine geçişlerini kabul edeceklerdir.

♦ Türkiye ve Gürcistan, içlerinden birinin öteki ülke topraklarında oturan uy­rukları için “En çok gözetilen ulus” statüsü uygulayacaklardır.

Nahçivan’ın statüsünün belirlenmesine ilişkin yapılacak her türlü antlaşma­da Türkiye’nin taraf olmasını öngören Moskova Antlaşması hükmü aynen ge­çerli olacaktır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text