Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Kars Antlaşması (Önemi, Maddeleri Hangi Devletler İle Yapıldı?)

Kars Antlaşmasının Önemi Nedir?, Kars Antlaşması Hangi Devletler İle Yapıldı?, Kars Antlaşmasının Maddeleri

Kars Antlaşması (13Ekİm 1921) (TBMM – Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan)

Sakarya zaferinden sonra Sovyet Rusya’nın aracılığıyla üç Sovyet Cumhuriye­ti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kâzım Karabekir’in temsil ettiği TBMM Hükümeti arasında 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalanmıştır.

Maddeleri

♦ TBMM, bu üç devletin Sovyet Rusya’ya bağlı olduğunu kabul etmiştir.

♦ Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılan her türlü antlaşma ge­çersiz sayılacak ancak Moskova Antlaşması geçerliliğini sürdürecektir.

♦ Batum ve çevresi, o bölgede yaşayan müslüman halkın kültürel ve dinsel haklarının saklı kalması şartı ile Gürcistan’a bırakılacaktır.

♦ Ankara Hükümeti ve Gürcistan, ortak sınır bölgeleri halklarının karma bir ko­misyonca gümrük, güvenlik ve sağlık işleri alanlarında konulacak öncelikli ya­salara uymaları koşuluyla,sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacaklardır.

♦ Gürcistan, Karadeniz’e kıyısı olan bir devLet olarak, Moskova Antlaşması’nda belirtiLen BoğazLara ilişkin rejimin düzenlenmesine ilişkin esasları kabul edecektir.

♦ Türkiye ve Gürcistan, sınır bölgelerinde yaşayan halklardan olup Gürcü ya­da Türk uyruğundan çıkmak isteyenlerin, mal ve paralarıyla birlikte bir ül­keden diğerine geçişlerini kabul edeceklerdir.

♦ Türkiye ve Gürcistan, içlerinden birinin öteki ülke topraklarında oturan uy­rukları için “En çok gözetilen ulus” statüsü uygulayacaklardır.

Nahçivan’ın statüsünün belirlenmesine ilişkin yapılacak her türlü antlaşma­da Türkiye’nin taraf olmasını öngören Moskova Antlaşması hükmü aynen ge­çerli olacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir