Karluklar Hakkında Kısa Bilgi

Karluklar
*Göktürklerin yıkılmasında etkili olmuşlardır.
*Uygur hakimiyetine giren Karluklar, 751 yılındaki Talas Savaşı‘nda Arapların tarafını tutarak

Çinlilerin yenilmesini sağlamışlardır.
* Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyet’i kabul eden Türk boyu olmuşlardır.
*12. yüzyılda Karahitayların ve Moğolların hakimiyetine giren Karlukların bir kolu bugün Tacikistan’da yaşamaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti