Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Karayolu İle İlgili Kavramlar Nelerdir

  /
  /
  /
  208 Views

  Trafik sadece taşıtlardan ibaret değildir. İnsanlar ve yollarda trafiği oluşturan olgular içindedir. Trafik ortamında kullandığımız yolların özelliğini bilmek ve buna göre davranmak çok önemlidir. Evimizden çıktığımız andan itibaren kara yolu trafiği ile iç içeyizdir. Can güvenliğimiz için kara yolu trafiğiyle ilgili kuralları öğrenmemiz ve uygulamamız zorunludur. Trafik güvenliği ancak, kurallara uymak ve keyfilikten kaçınmakla mümkündür. Trafik sisteminin kara yolu üzerindeki işleyişi hakkında bil­gi sahibi olmak, temel trafik bilgilerini daha iyi kavrayabilmek için, kara yolu ile ilgili terimlerin tanımlarını öğrenmek gerekir.

  karayolu
  Karayolu

  Kara Yolu: Trafik için, kamunun ya­rarlanmasına açık olan arazi şeridi, köp­rüler ve alanlardır

   

   

   

   

   

   

  iki yönlü kara yolu
  İki Yönlü Karayolu

  İki Yönlü Kara Yolu: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldı­ğı kara yoludur.

  tek yönlü karayolu
  Tek Yönlü Karayolu

  Tek Yönlü Kara Yolu: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kulla­nıldığı
  kara yoludur

   

   

   

  bölünmüş karayolu
  Bölünmüş Karayolu

  Bölünmüş Kara Yolu: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile be­lirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoludur.

  otoban
  Otoban

  Erişme Kontrollü Kara Yolu (Oto­yol): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli
  yerler ve şartlar dışında giriş ve çı­kışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve mo­torsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu kara yoludur.

  Geçiş yolu
  Geçiş Yolu

  Geçiş Yolu: Araçların bir mülke gi­rip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır.

  bağlantı yolu
  Bağlantı Yolu

  Bağlantı Yolu: Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağ­lanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmıdır.

   

  taşıt yolu
  Taşıt Yolu

  Taşıt Yolu (Kaplama): Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.

   

  Bisiklet Yolu
  Bisiklet Yolu

  Bisiklet Yolu: Kara yolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kıs­mıdır.

   

   

   

  yaya yolu
  Yaya Yolu

  Yaya Yolu (Yaya Kaldırımı): Kara yo­lunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.

  banket
  Banket

  Banket: Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanla­rın kullanacağı, zorunlu hallerde de araç­ların faydalanabileceği kısımdır.

  anayol
  Anayol

  Anayol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen kara yolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretler­le belirlenmiş kara yoludur.

  taliyol
  Tali Yol

  Tali Yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandı­ğı yoldan daha az önemde olan yoldur.

   

   

  kavşak
  Kavşak

  Kavşak: İki veya daha fazla kara yo­lunun kesişmesi veya birleşmesi ile olu­şan ortak alandır.

   

  yaya geçidi
  Yaya Geçidi

  Yaya Geçidi: Taşıt yolunda, yaya­ların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan­dır.

   

   

  okul geçidi
  Okul Geçidi

  Okul Geçidi: Genel olarak okul ön­cesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçme­si için taşıt yolundan ayrılmış ve bir tra­fik işareti ile belirlenmiş alandır.

  şeritli yol
  Şeritli Yol

  şerit: Taşıtların bir dizi halinde gü­venli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüdür.

   

   

  park yeripark Yeri (Otopark): Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır.

   

  otobüs durağı
  Otobüs Durağı

  Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bin­dirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerdir.

   

  Geçiş Hakkı: Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

  Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenli­ğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text