Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Karayolu İle İlgili Kavramlar Nelerdir

/
/
/
269 Views

Trafik sadece taşıtlardan ibaret değildir. İnsanlar ve yollarda trafiği oluşturan olgular içindedir. Trafik ortamında kullandığımız yolların özelliğini bilmek ve buna göre davranmak çok önemlidir. Evimizden çıktığımız andan itibaren kara yolu trafiği ile iç içeyizdir. Can güvenliğimiz için kara yolu trafiğiyle ilgili kuralları öğrenmemiz ve uygulamamız zorunludur. Trafik güvenliği ancak, kurallara uymak ve keyfilikten kaçınmakla mümkündür. Trafik sisteminin kara yolu üzerindeki işleyişi hakkında bil­gi sahibi olmak, temel trafik bilgilerini daha iyi kavrayabilmek için, kara yolu ile ilgili terimlerin tanımlarını öğrenmek gerekir.

karayolu
Karayolu

Kara Yolu: Trafik için, kamunun ya­rarlanmasına açık olan arazi şeridi, köp­rüler ve alanlardır

 

 

 

 

 

 

iki yönlü kara yolu
İki Yönlü Karayolu

İki Yönlü Kara Yolu: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldı­ğı kara yoludur.

tek yönlü karayolu
Tek Yönlü Karayolu

Tek Yönlü Kara Yolu: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kulla­nıldığı
kara yoludur

 

 

 

bölünmüş karayolu
Bölünmüş Karayolu

Bölünmüş Kara Yolu: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile be­lirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoludur.

otoban
Otoban

Erişme Kontrollü Kara Yolu (Oto­yol): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli
yerler ve şartlar dışında giriş ve çı­kışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve mo­torsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu kara yoludur.

Geçiş yolu
Geçiş Yolu

Geçiş Yolu: Araçların bir mülke gi­rip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır.

bağlantı yolu
Bağlantı Yolu

Bağlantı Yolu: Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağ­lanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmıdır.

 

taşıt yolu
Taşıt Yolu

Taşıt Yolu (Kaplama): Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.

 

Bisiklet Yolu
Bisiklet Yolu

Bisiklet Yolu: Kara yolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kıs­mıdır.

 

 

 

yaya yolu
Yaya Yolu

Yaya Yolu (Yaya Kaldırımı): Kara yo­lunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.

banket
Banket

Banket: Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanla­rın kullanacağı, zorunlu hallerde de araç­ların faydalanabileceği kısımdır.

anayol
Anayol

Anayol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen kara yolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretler­le belirlenmiş kara yoludur.

taliyol
Tali Yol

Tali Yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandı­ğı yoldan daha az önemde olan yoldur.

 

 

kavşak
Kavşak

Kavşak: İki veya daha fazla kara yo­lunun kesişmesi veya birleşmesi ile olu­şan ortak alandır.

 

yaya geçidi
Yaya Geçidi

Yaya Geçidi: Taşıt yolunda, yaya­ların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan­dır.

 

 

okul geçidi
Okul Geçidi

Okul Geçidi: Genel olarak okul ön­cesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçme­si için taşıt yolundan ayrılmış ve bir tra­fik işareti ile belirlenmiş alandır.

şeritli yol
Şeritli Yol

şerit: Taşıtların bir dizi halinde gü­venli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüdür.

 

 

park yeripark Yeri (Otopark): Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır.

 

otobüs durağı
Otobüs Durağı

Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bin­dirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerdir.

 

Geçiş Hakkı: Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenli­ğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text