Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi

  /
  /
  /
  77 Views

  Karahanlılar
  * Uygurların kırgızlar tarafından yıkılmasından (840) sonra Orta Asya’da Yağma, Karluk, Çiğil ve Tuhsi Türklerinin bulunduğu Bölgelerde Bilge Kül Kadir Han tararafından kurulmuştur.

  * Müslümanlığı kabül eden Abdülkerim Satuk Buğra Han zamanında (10.yüzyıl ortaları) Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmıştır.

  * Ebu Nasr Ahmet, Abbasi halifesi tarafından İslam hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı hükümdarı olmuştur.

  * Samanoğullarından Maveraünnehir’i alan Karahanlılar, Horasan için Gaznelilerle savaştılar.

  * Karahanlılara en parlak dönemini yaşatan Yusuf Kadir Hanın ölümünden sonra ülke Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (1042).

  * Önce Büyük Selçukluların daha sonra Karahitayların hakimiyetine giren Karahanlıların Doğu koluna Karahitaylar (1211), Batı koluna Harzemşahlar (1212) son vermiştir.

  Tamamen Türk Yurdu Olan Türkistan’da Kurulan Karahanlılar;

  * Türkler arasında İslamiyet’i yaymışlar,

  * İlk Türk İslam eserlerini oluşturmuşlar,

  * Bir çok alanda Türk geleneklerini korumuş ve uygulamışlardır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text