Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi

/
/
/
119 Views

Karahanlılar
* Uygurların kırgızlar tarafından yıkılmasından (840) sonra Orta Asya’da Yağma, Karluk, Çiğil ve Tuhsi Türklerinin bulunduğu Bölgelerde Bilge Kül Kadir Han tararafından kurulmuştur.

* Müslümanlığı kabül eden Abdülkerim Satuk Buğra Han zamanında (10.yüzyıl ortaları) Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmıştır.

* Ebu Nasr Ahmet, Abbasi halifesi tarafından İslam hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı hükümdarı olmuştur.

* Samanoğullarından Maveraünnehir’i alan Karahanlılar, Horasan için Gaznelilerle savaştılar.

* Karahanlılara en parlak dönemini yaşatan Yusuf Kadir Hanın ölümünden sonra ülke Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (1042).

* Önce Büyük Selçukluların daha sonra Karahitayların hakimiyetine giren Karahanlıların Doğu koluna Karahitaylar (1211), Batı koluna Harzemşahlar (1212) son vermiştir.

Tamamen Türk Yurdu Olan Türkistan’da Kurulan Karahanlılar;

* Türkler arasında İslamiyet’i yaymışlar,

* İlk Türk İslam eserlerini oluşturmuşlar,

* Bir çok alanda Türk geleneklerini korumuş ve uygulamışlardır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text