Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

KARA YOLLARINI KULLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

/
/
/
136 Views

Kara Yollarında Şerit Takip Kuralları

Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça kara yollarında araç sürücüleri;

 • Araçlarını durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından, yol çok şeritli ise trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek,
 • şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçiş­lerini beklemek,
 • Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek,
 • Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmemek,
 • İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyo­net, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek zorundadırlar. 

Ayrıca sürücülerin;

 • Geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmeleri,
 • İki şeridi birden kullanmaları,
 • Kavşaklara yaklaşırken; yerleşim yerlerinde 30, yerleşim yerleri dışında 150 metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri,
 • Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri,
 • İşaret vermeden şerit değiştirmeleri,
 • Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri,
 • Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda, karşı yöndeki trafik için ay­rılan yol bölümüne girmeleri,
 • İki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeride girmeleri yasaktır.
  • Trafik İşaret ve Görevlilerine Uyma Mecburiyeti

Araç ve hayvan sürücüleri ile yayalar yolu kullanırken;

 • Trafiği düzenleme ve denetlemeye yetkili üniformalı veya özel işaret taşıyan görevlilerin uyarı ve işaretlerine,
 • ışıklı ve sesli trafik işaretlerine,
 • Trafik işaret levhaları, tertipleri ve yer işaretlemelerine,
 • Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu’nda ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

Bunlara uymadaki öncelik yukarıda yapılan sıralamaya göredir.

Trafik işaret ve levhaları, yalnızca ülkemizde değil tüm ülkelerde aynı anlamı taşır. Bundan dolayı yurt dışına çıkan taşıt sürücüleri ve yayalar, gittikleri ülkelerde aynı işaretleri tanır ve anlamlarına uygun davranırlar.

 • Hız Kuralları

Hız Sınırları Karayolları Trafik Kanunu’nda ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azami hız sınırları aşağıda gösterilmiştir (Tablo 01.08).

Araç Cinsi Yerleşim

Yeri

İçinde

Yerleşim Yeri Dışında Otoyollarda
Şehirler Arası Çift Yönlü Kara Yollarında Bölünmüş

Yollarda

Otomobil (M1), (M1G) 50 90 110 120
Minibüs (M2) 50 80 90 100
Otobüs (M2-M3) 50 80 90 100
Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95
Panelvan (N1) 50 85 100 110
Kamyon (N2-N3), Çekici (N2-N3) 50 80 85 90
Motosiklet (L3) 50 80 90 100
Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80
Motorlu bisiklet (U, L2, L6)

Motorsuz bisiklet

30 45 45 Giremez
Tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile kara yoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) 30 50 50 60
Lastik tekerlekli traktörler 20 30 40 Giremez
Arızalı bir aracı çeken araçlar 20 20 30 40
İş makineleri 20 20 20 Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluştan izin alınmadan gire­mez
Tablo 01.08: Hız sınırları

Hız sınırlayıcı cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçlarda; yol ayrımı yapılmaksızın M3 sınıfı otobüslerde hız sınırı ayarlaması 110 km/saat, N3 sınıfı kamyon ve çekicilerde ise 90 km/saat olacaktır. Bu araçlar şehir içi yollarda ise, diğer araçların tabi olduğu azami hız sınırlarına uymak zorundadırlar.

Zorunlu haller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km/saat, otoyollarda ise 40 km/saat’tir.

Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar yukarıda belirtilen kendi sınıfına giren araçlara ait hızla sürülebilirler.

Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış Lastik Tekerlekli Traktör hariç) en çok hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 km daha düşüktür.

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 km’nin üstünde bir hızla sürülemez.

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırını 20 km/saat’e kadar artırmaya yetkilidir.

İl ve ilçe trafik komisyonları belediye sınırları içindeki kara yollarında otomobiller için hız sınırını 20 km/saat’e kadar artırmaya yetkilidir. Ancak belediye sınırları içinden geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yolları için Karayolları Genel müdürlüğünün uygun görüşünün alınması zorunludur.

Hız Sınırlarına Uyma

Sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.

Bilgi Notu:Hız sınırı işaret levhalarında, uygun koşullarda yapabileceğiniz en fazla hızl Igösterilmektedir. Belirtilen hız sınırını aşmamalısınız. Ancak, isterseniz daha yavaş araç kullanabilirsiniz.

Araç sürülürken yapılan hız, radar ve benzeri teknik cihazlarla ölçülebileceği gibi kronometre veya değişik usullerle de ölçülerek tespit edilebilir.

Geçme sırasında, geçme kuralının mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla, Kara yolları Trafik Yönetmeliği’nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine cezai işlem yapılmaz.

Çeşitli araç cinslerine göre Kara yolları Trafik Yönetmeliği’nin öngörmüş olduğu azami hız sınırlarını, %10 nispetinde aştığı kontroller sırasında tespit edilen sürücülere, cezai işlem yapılmaz.

Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlar tarafından yol ve trafik durumu dikkate alınarak hız sınırlarının azami haddini belirten trafik işaret levhalarının bulunduğu yerlerde, tayin edilmiş olan hız sınırında seyreden taşıt sürücüleri hakkında da cezai işlem yapılmaz.

Hız tahdidini belirleyen aksine bir işaret bulunmayan yerleşim birimleri içinden veya civarından geçen şehir dışı kara yollarının bu kesimlerinde, can ve mal güvenliği açısından, karşıdan karşıya geçişler bir fiziki engelle yasaklanmış veya alt ve üst geçitlerle belirlenmiş ise ve hız yapmak yaya ve taşıt trafiği açısından bir engel teşkil etmiyorsa, taşıt sürücüleri yol ve trafik durumunu dikkate alarak yönetmeliğin kendilerine tayin etmiş olduğu azami hız sınırları içerisinde seyredebilirler.


Hız sınırlarını ölçen cihazların yerini tespit veya sürücüleri ikaz edici her türlü cihazın imal ve ithali ile araçlarda bulundurulması yasaktır.

Sürücüler,

 • Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya ve hemzemin geçitlerine, tünellere, dar

köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hız­larını azaltmak,

 • Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve tra­fik durumunun getirdiği şartlara uydurmak,
 • Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada belirtilen durumları göz önünde tutarak güvenli bir mesafe bırakmak,
 • Kol ve grup halinde araç kullananlar önlerinde giden araçları, aracın cinsi itibariyle Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen yapabilecekleri azami hızlarının yarısı kadar metreden az olmayacak mesafeden takip etmek zo­rundadırlar.

Yavaş Sürme ve Yavaşlama Araç sürücülerinin;

 • Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmeleri,
 • Belirlenen hız sınırlarının çok altında ve trafiğin akışına engel olacak şekilde sürmeleri,
 • Güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başka­larını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaş­lamaları yasaktır.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text