Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Kanuni Olarak Yıllık Ücretli İzin Süreleri

/
/
/
107 Views

Yıllık Ücretli İzin Süreleri, Yıllık Ücretli İzin, Yıllık Ücretli İzin Süreleri 2015, 5 yıl çalışan kaç gün izin kullanır?, 1 yıl çalışan kaç gün ücretli izin kullanır?, Yıllık Ücretli İzin Süreleri Ne Kadar?, 10 yıl çalışan kaç gün yıllık izin kullanır?, Kanuni olarak yıllık ücretli izin süreleri, İş Kanununa Göre Yıllık Ücretli İzin Süreleri

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

İş Kanunu’na göre işçinin yıllık ücretli izin süresi, işçinin işyerindeki çalışma süresine göre değişir.

Kanuna göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

•          Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,

          Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden,

•          Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden

az olamaz (İK m.53/4). Ancak Kanunda, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin 20 günden az olamayacağını düzenlenmiştir. Ayrıca, Kanunda düzenlenmiş olan izin süreleri asgari sürelerdir. Yıllık izin sürelerinin iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile arttırılabilmesi mümkündür. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine denk gelen ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz (İK m.56/5, 6).

Yıllık ücretli iznin bir bütün olarak kullanılması esastır, işveren tarafından bölünemez. Ancak, yıllık izin süresi tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir (İK m.56/1,3). Kanuna göre işçi, her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır (İK m.54/4).

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş olan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez (İK m.56/4).

İşveren, yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara talepte bulunmalan halinde ve bu durumu belgelemeleri şartıyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreler için toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır (İK m.56/6). İşçi, yol izni almakla birlikte bu süreyi kullanmadan geri döndüğünde işveren, işçiyi ücretsiz yol izni bitinceye kadar işe başlatmayabilir (YÜİY m.8/son).

İşçi sayısının 100’den fazla olduğu işyerlerinde, işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur (YÜİY m. 15/1). İşçi sayısının 100 az olduğu işyerlerinde izin kurulunun görevleri, işveren veya işveren vekili veya bunların görevlendireceği bir kişi ile işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yerine getirilir (YÜİY m. 18).

İşçinin, hak ettiği yıllık iznini kullanmak istediği zamandan en az 1 ay önce işverene yazılı olarak bildirmesi gereklidir (YÜİY m.7/1). Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde, işyerindeki kıdem ve işçinin bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir (YÜİY m.7/3).

İşyerlerinde bakım, onarım ve temizlik işlerinin yapılabilmesi için Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulamasına gidilebilir (YÜİY m. 10/1).

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text