Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Kanun-i Esasi (Nedir, Önemi, Maddeleri İlan Edilme Nedenleri)

  /
  /
  /
  67 Views

  Kanun-i Esasinin Önemi Nedir?, Kanun-i Esasinin En Önemli Maddeleri, Kanun-i Esasi Neden İlan Edildi?, Kanun-i Esasinin Sonuçları

  Kanun-i Esasi’nin Önemli Maddeleri

  ♦ Kanun hazırlama ve padişahın onayına sunma, Ayan ve Mebusan Mecli- si’ne aittir.

  ♦ Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından belirlenir. Mebusan Meclisi üye­leri ise dört yılda bir yapılan seçimlerle, halk tarafından seçilir.

  ♦ Ayan Meclisi üyelerinin sayısı, Mebusan Meclisi üyeleri sayısının üçte bi­rini geçemez.

  ♦ Yürütme (hükümet) yetkisi, başında padişahın bulunduğu Bakanlar Kuru- lu’na aittir.

  ♦ Meclisi açma ve kapama yetkisi saltanat makamına aittir.

  ♦ Hükümet, icraatlarında Meclise değil, padişaha karşı sorumludur.

  ♦ Meclisin çıkardığı kanunlarda son söz söyleme yetkisi padişah aittir.

  ♦ Padişah,devletin güvenliği bozulduğu gerekçesiyle polis araştırması yap­tırabilir ve suçlu gördüğü kişileri sürgüne gönderebilir.

  ♦ Yürütmenin başı olan padişah, başvekili (başbakan) ve nazırları (bakan­lar) meclis içinden seçer ve gerektiğinde görevden alır.

  ♦ Eğitim, öğretim, basın özgürlüğü, mülkiyet hakkı,yasal eşitlik ve vergi eşit­liği gibi temel haklar, devletin garantisi altındadır.

  ♦ Yargı gücü bağımsızdır.

  Kanun-ı Esasi’nin Önemi

  ♦ Osmanlı Devleti’nde halk, seçme ve seçilme hakkını kullanarak ilk kez padişahın yanında yönetime katılmıştır.

  ♦ Osmanlı Devleti’nde ilk kez parlamento kurularak Meşrutiyet yöneti­mine geçilmiştir.

  ♦ Padişahın yetkileri Meclis’ten daha üstün tutulmuştur.

  ♦ Kanun-ı Esasi, Türk tarihinin ilk anayasası olmuştur.

  1878’de Osmanlı – Rus Savaşı sırasında II. Abdülhamit, Kanun-ı Esasi’nin ken­disine verdiği yetkilere dayanarak, Meşrutiyet yönetimine son vermiştir. An­cak Kanun-ı Esasi’nin, meclisin işleme şekliyle ilgili maddelerinin dışındaki hükümleri yürürlükte bırakılarak, anayasalı monarşik yönetim uygulanmıştır

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text