Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Kahraman Türk Kartalı : Dhmi

/
/
/
105 Views

KAMU KURUM VE ÖZERK BİR KURULUŞ OLARAK DHMİ
DHMİ TARİHİ, GÖREV VE İŞLEVLERİ :

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),eski adı KİT olan yasal düzenlemeye ve kanuna tabi bir devlet kuruluşudur. Türkiye sınırları içindeki havalimanlarının işletilmesi ,bakımı idare ve onarımı gerekli yapım ve hizmet işlerinin sürdürülmesi yürütülmesini sağlamak olan bir müdürlüktür. İşletme Genel Müdürlüğü ,Türk hava sahasındaki trafiğin düzenlenmesi ve denetimi gibi görev tanımlarına da sahiptir.
Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.
Türkiyede geniş bir alanda çalışma yürüten köklü tarihe sahip , Türkiye Sivil Havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla, 30’lu yılından itibaren farklı isim ve statü adları ile hizmetlerini yürütmekte olan kuruluş, (1933 senesinde kurulmuştur.) 12 eylül askeri yönetimi sonrası Turgut Özel iktidarınca ,1984 yılında çıkartılmış olan 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ,ve ana statüsü çerçevesinde faaliyetlerini Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak sürdürmektedir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı kanunlarla görev tanımı belirlenmiştir. DHMİ Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili ve en son hukuki düzenlemeyle hizmetleri imtiyaz sayılan bir Kamu İktisadi Kuruluşudur.

AMAÇ VE FAALİYETLERİ

Sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan havayolu taşımacılığı, havaalanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yürütülmesi , hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası ,bünyesinde bulunan ARFF (Havadaki ve yerdeki uçaklarda meydana gelebilecek kaza-kırım ve acil durumlara müdahale etmekle görevli uzman itfiayeci birimdir.) ve ilgili birimiyle havalimanlarında yangın güvenliğinin sağlanması ,seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır.

ULUSLARARASI SEKTÖRE BAKIŞ VE KURUM VİZYONU:

Uluslararası hava ulaşımında çok sayıda fazla detay prosedür ve yükümlülük mevcuttur. bunların arasında başat konumda bulunan can ve mal emniyetidir. Bunu sağlamak ve düzenleyerek ekonomik çalışma ve gelişmeyi temin etmek maksadıyla yürürlüğe konulan bir anlaşma vardır. Namı değer Sivil Havacılık Anlaşmasına göre kurulan “Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO -> Uluslararası sivil havacılık organizasyonu ‘nın üyesi bulunmaktadır. Ayrıca, merkezi brüksülde olan 1960 yılıunda kurulmuş olan 39 üyeli Hava Seyrüseferinin Emniyeti için Avrupa Teşkilatı oluşturulmuş olup kısa adı EUROCONTROL ‘ dür. Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI-> Uluslaraarı havalimanları konseyi ) başta olmak üzere ilgili Uluslararası kuruluşların da üyesi bulunmaktadır.
DHMİ Genel Müdürlüğü bugün sayıları gün geçtikçe artmakta olan yerli hava yolu şirketlerinin yanı sıra, 361 üzerinde yabancı ticari hava yolu şirketine hava trafik hizmetleri de sağlamaktadır. DHMİ işletmeleri yurt genelinde bulunan ve sayıları 55 bulan havaalanları sayesinde Dünya genelinde seyahatlerinde hava yolunu tercih etmekte olan 35 Milyonun üzerine çıkmış olan iç hat ve dış hat yolcusuna gerekli terminal ve yolcu hizmetlerini vermektedir.
DHMİ Genel Müdürlüğünce hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri çerçevesinde, hizmet verilen uçak ve yolcu trafiklerinde, son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. Türkiyeden dış hatlara karşılıklı olarak uluslararası havalimanları yönünde uçuş sefer sayılarındaki her geçen gün meydana gelen artışlar dikkat çekicidir. Özellikle dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli gelişmeler gerçekleşmekte olup, İstanbul -Atatürk Hava Limanı talebi karşılayamayacak duruma gelmektedir, bu arada Antalya Hava Limanı da istanbul ile beraber hem tatlı bir rekabete girmiş hem de yaşanmakta olan Uluslararası trafik artışı nedeniyle, Avrupanın da önde gelen hava limanları arasında yer almaktadır. 55 ‘i aşkın sayıdaki yerli havalimanı ve geniş büyük bir alanda faaliyetlerine devam etmektedir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text