Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kadir Gecesi Yapılması Gereken İbadetler Dualar ve Yapılan İbadetlerin Sevapları

/
/
/
124 Views

kadir gecesiKadir Gecesi Yapılması Gereken İbadetler, Kadir Gecesi Ne Yapılır?, Kadir Gecesi Kaç Rekat Namaz Kılınır?, Kadir Gecesinin Fazileti, Kadir Gecesi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler, Kadir Gecesi Hakkında Bilgi, Kadir Gecesi İle İlgili Hadisler ve Ayetler, Kadir Gecesi Nasıl Geçirilmeli?, Kadir Gecesinin Önemi, Kadir Gecesi, Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?,

KADİR GECESİ NİN FAZİLETİ

Ashâb-ı Kiram, Allâhü Teâlâ’nın Kadir Gecesi hak­kında “Bin aydan hayırlıdır.” meâlindeki Kadr Sûre- si’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.                                          .

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Ashabına israiloğulların- dan dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar bir zaman dahi Allah’a âsî olmadan- seksen sene ibâdet etmişlerdi. Resûlullâh’ın (s.a.v.) Ashâbı da bundan dolayı hayret etmişlerdi. Cebrâil (a.s.) geldi ve:

“Yâ Muhammedi Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakitte bile Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibâdet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ sana bundan hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…(Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik.)” meâlindeki âyet-i kerîme ile başla­yan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v) ve Ashâb ı Kirâm çok se­vindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekat Kadir Gecesi namazı kılınır:

♦ 1’inci rekatte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü…,

♦ 2’nci rek atte: 1 Fâtiha. 3 Ihlâs-ı Şerif,

♦ 3’üncü rek atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü…,

♦ 4 üncü rek atte: 1 Fâtiha. 3 ihlâs-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra:

♦ 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâ- hü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

♦ 100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

♦ 100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

♦ 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlide- mize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tuhibbü’l-afve fa’fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir.

Mümkünse, bir de teşbih namazı kılınır. (Duâ ve ibâdet­ler, Fazilet Neşriyat)

Cenâb-ı Hak, bazı kıymetli şeyleri birçok hikmetler için gizlemiştir:

GECESİ NİN HUSUSİYETLERİ

İbâdet ve tâatlarda: büyük-küçük günahlardan kaçınma­ları için gadabını günahlarda; bütün isimlerine ta’zîm edil­mesi için ism-i A’zam’ı Kur’ân-ı Kerîm’de; bütün namazların muhâfaza edilmesi; hepsine ehemmiyet verilmesi için salât-ı vüstâ (orta namazı)nın hangi namaz olduğunu; günün ta­mamında duâ edilmesi için cuma günündeki icâbet saatini (duânın kabul edilen vaktini); hiç kimseyi hor ve hakîr gör­memek için velî kullarını; Ramazan’ın her gecesini ibâdet ve tâatla ihyâ edip daha çok sevap kazansınlar diye de Kadir Gecesi’ni gizlemiştir.

Bununla beraber Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesi’nin bâzı alâmetlerini bildirmiştir: O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur. Hava soğuk ve sıcak değil, latîf olur. O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar.

Kadir Gecesi, içerisinde Kur’ân-ı Kerîm indirilen mübârek gecedir. Bu gecenin pek çok husûsiyetinden birkaçı:

♦ Bu gecede ibâdet (içinde Kadir Gecesi olmayan) bin ayda yapılan ibâdetten daha hayırlıdır. Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) kendisinden önceki ümmetlerin ömrü gösterildi. Ümme­tinin ömürlerini kısa gördü. Bunun üzerine Hz. Allah bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihsân etti.

♦ Kadir Gecesi’nde meleklerin ve Rûh’un inmesi.

♦ Melekler bu gecenin esrârını görmek üzere inerek yeryüzü­nü doldurduğu için bu geceye darlık mânâsına olan “kadir” ismi verilmiştir.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Kadir Ge­cesi olunca Allâhü Teâlâ, Cebrail’e (a.s.) emreder. Cebrâil (a s.) yanlarında yeşil bir sancak bulunan meleklerle yer­yüzüne inip sancağı Ka be’nin üzerine dikerler. Cebrâil (a.s.) bu gece melekleri teşvik eder. Onlar da her ayakta bulunana, durana, oturana, namaz kılana ve zikredene selâm verir ve onlarla musâfaha eder, yaptıkları duâlara âmin derler. Bu, fecir vaktine kadar devâm eder.”

Bu gece, fecir (imsak) vaktine kadar selâmettir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text