Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Kadınlar Camide Cuma Namazı Kılabilir mi?

/
/
/
145 Views

Cuma Namazı Kadınlara Farz mı?, Kadınlar Cuma namazı kılabilir mi? ve Kadınlar açısından Cuma namazı hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu.

Cuma Namazı Yükümlülüğü Açısından Kadınlar

Asr-ı saadetten günümüze kadar İslam alimleri arasında, Cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Bu durum, kadınların Cuma namazı kılmakla yükümlü olmadıkları konusunda bir icma gerçekleştiğini göstermektedir. Cuma namazının farziyetini ifade eden ayetteki genel hitap cümlesinin Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ‘’köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslümana farz olduğu’’ şeklindeki hasisi ile sınırlandırıldığı kabul edilmektedir.

İlk dönemlere ilişkin hadis ve siyer kaynaklarında kadınların zaman zaman ferdi olarak Cuma namazına katıldıklarına dair bilgiler yer almaktadır. Nitekim Amre binti Abdurrahman ve Ümmü Hişam Binti El- Haris adlı hanım sahabiler, Kaf suresini, Cuma günü hutbe irad ederken Hz. Peygamber’in ağzından öğrendiklerini söylerler. Hz. Peygamberin hanımlarından Hz. Safiyye’nin de Cuma namazına katıldığı nakledilmektedir. Bununla birlikte kadınların erkekler gibi yoğun bir şekilde Cuma namazına iştirak ettiklerini gösteren bir bilgi bulunmamaktadır.

Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Hz. Peygamber’in kadınları cemaatin faziletinden yararlanmaları için vakit namazları başta olmak üzere, bayram ve Cuma namazlarına katılmaları konusunda teşvik ettiği bilinmektedir. Müsait zaman ve zemin bulan kadınların diledikleri taktirde Cuma namazı kılmalarında, dinen bir engel yoktur. Bu sebeple günümüzde, gerekli tedbirleri almak kaydıyla kadınların Cuma namazına katılmalarını kolaylaştırmak onların cumanın faziletinden istifadelerini sağlayacağı gibi çeşitli sebeplerle evinin dışında bulunan kadınların dini eğitimine de olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text