Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

İzmir’in İşgali Hakkında Kısa Bilgi

izmirin işgaliİzmirin İşgali, İzmirin İşgali Maddeler Halinde, İzmirin İşgali İle İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Makale Aşağıdadır.

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

♦ Paris Barış Konferansında İzmir’in Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır.

♦ Yunanistan, Batı Anadolu’da Rum nüfusun çoğunlukta olduğunu ve burada­ki Rumlara baskı yapıldığını öne sürerek işgalleri haklı gerekçelere dayan­dırmaya çalışmıştır.

♦ Yunanlılar 15 Mayıs 1919’da İzmir’e asker çıkararak işgal etmişlerdir. İzmir’in işgalinin Sonuçları

♦ Anadolu’da Kuva-yı Milliye bilincinin artmasına neden olmuştur.

♦ Anadolu’nun çeşitli yerlerinde düzenlenen protesto mitingleri, milli bilin­cin uyanmasını sağlamıştır.

Amiral Bristol Raporu (13 Ekim 1919)

  • İzmir’i işgal eden Yunanlıların katliamlarda bulunması, Avrupa kamuoyunda da tepkilere neden olmuş ve bölgeye itilaf devletlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet gönderilmiştir.
  • Amiral Bristol başkanlığındaki heyetin hazırladığı raporla, Batı Anadolu’da Rum nüfusunun çoğunlukta olmadığı dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

Raporda Belirtilen Önemli Kararlar ve Raporun Önemi

♦ Batı Anadolu’da Rumlara yapıldığı söylenen katliam iddialarının doğ­ru olmadığı belirtilmiştir.

♦ Yunan kuvvetlerinin geri çekilip,yerlerine İtilaf devletleri askerlerinin gelmesi önerilmiştir.

♦ Rumların Türklere göre bölgede azınlıkta olduğu belirtilmiştir.

♦ işgalin haksız olduğu dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

♦Türk milletinin haklılığını gösteren ilk uluslararası belgedir.

♦ Yunan işgalinin; güvenliği sağlamak için değil, ilhak amaçlı yapıldığı belir­tilmiştir.

♦ İngiltere bu raporu dikkate almayıp,Yunanistan’ı desteklemeye devam etmiştir.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir