İzmir’in İşgali Hakkında Kısa Bilgi

izmirin işgaliİzmirin İşgali, İzmirin İşgali Maddeler Halinde, İzmirin İşgali İle İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Makale Aşağıdadır.

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

♦ Paris Barış Konferansında İzmir’in Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır.

♦ Yunanistan, Batı Anadolu’da Rum nüfusun çoğunlukta olduğunu ve burada­ki Rumlara baskı yapıldığını öne sürerek işgalleri haklı gerekçelere dayan­dırmaya çalışmıştır.

♦ Yunanlılar 15 Mayıs 1919’da İzmir’e asker çıkararak işgal etmişlerdir. İzmir’in işgalinin Sonuçları

♦ Anadolu’da Kuva-yı Milliye bilincinin artmasına neden olmuştur.

♦ Anadolu’nun çeşitli yerlerinde düzenlenen protesto mitingleri, milli bilin­cin uyanmasını sağlamıştır.

Amiral Bristol Raporu (13 Ekim 1919)

  • İzmir’i işgal eden Yunanlıların katliamlarda bulunması, Avrupa kamuoyunda da tepkilere neden olmuş ve bölgeye itilaf devletlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet gönderilmiştir.
  • Amiral Bristol başkanlığındaki heyetin hazırladığı raporla, Batı Anadolu’da Rum nüfusunun çoğunlukta olmadığı dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

Raporda Belirtilen Önemli Kararlar ve Raporun Önemi

♦ Batı Anadolu’da Rumlara yapıldığı söylenen katliam iddialarının doğ­ru olmadığı belirtilmiştir.

♦ Yunan kuvvetlerinin geri çekilip,yerlerine İtilaf devletleri askerlerinin gelmesi önerilmiştir.

♦ Rumların Türklere göre bölgede azınlıkta olduğu belirtilmiştir.

♦ işgalin haksız olduğu dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

♦Türk milletinin haklılığını gösteren ilk uluslararası belgedir.

♦ Yunan işgalinin; güvenliği sağlamak için değil, ilhak amaçlı yapıldığı belir­tilmiştir.

♦ İngiltere bu raporu dikkate almayıp,Yunanistan’ı desteklemeye devam etmiştir.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti