Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

İstiklal Marşının Kabulü Hakkında Kısaca Bilgi

/
/
/
142 Views

istiklal marşının kabulüİstiklâl Marşı’nın Kabulü

“Şairlerimizin dikkatine:

Milletimizin dahili ve harici istiklal uğruna girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı, Umur-u Maarif Vekâleti Celilesi’nce müsabakaya vazedilmiştir. İşbu müsabaka, 23 Kanun-u evvel sene 36 ( 23 Aralık 1920) tarihine kadar olup bir heyet-i edebiye (edebiyat kurulu) tarafından, gönderilen eserler arasından seçilecek tir ve kabul edilen eserin güftesi (sözü-şiiri) için beş yüz lira ödül verilecektir.

Ayrıca beş yüz lira tahsis edilecek olan beste için bilahare ayrıca bir müsabaka (yarışma) açılacaktır. Bütün müracaatlar Ankara’da Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâleti (MEB) ne yapılacaktır.”

3 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. 1920 yazı içinde ülke topraklarının büyük bir bölümü işgal altındadır. Ankara düzenli bir ordu kurma çalışmaları içindedir. İstanbul Hükümeti Mondros Ateşkes hükümleri gereğince orduyu terhis etmiştir. Yeni bir ordu kurma çalışmalarında ise sayısız güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Meclis Hükûmeti yeni bir ordu kurarken bu orduyu ayakta tutacak, ona moral verecek güçleri de harekete geçirme çabasındadır. Yayımlanan gazeteler halkı işgal güçlerine karşı direnmeye, birlik olmaya, cesaret vermeye uğraşmaktadırlar. Gazete ve dergilerden önemli miktarları hükümet tarafından satın alınarak cephelere yönlendirilmekte, mitingler düzenlemekte ve camilerde vaazlar verilmektedir. İstiklâl Marşı da halkın ve ordunun moral gücünü yükselteceği düşünülerek gündeme getirilmiştir.İstiklâl Marşı’mn yazılmasının kararlaştırılması üzerine gazetelere yukarıdaki ilan verilmiştir.

Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920’ den sonra Eğitim Bakanlığı güfteleri inceler ancak içlerinde İstiklâl Marşı olabilecek bir eser bulamaz. Bakan Hamdullah Suphi, Mehmet Akif’in ödül konulması nedeniyle yarışmaya katılmadığını öğrenince,

şaire yazdığı mektupta ödül konusunun uygun bir şekilde çözümlenebileceğini belirtir ve yarışmaya katılmasını ister.

Mehmet Âkif, Eğitim Bakam Hamdullah Suphi’nin 5 Şubat 1921 tarihli mektubu üzerine İstiklâl Marşı yazmak için Ankara’da çalışmalara başlar.

İstiklal Marşı 17 Şubat 1921 tarihinde Hakmiyeti Milliye ve Sebilürreşat gazetelerinde yayımlanır. … 12 Mart 1921’de TBMM’de millî marş olarak kabul edilir.Paltosu olmayan Âkif kazandığı beş yüz liralık ödülü, yoksul kadın ve çocuklara yönelik bir hayır kurumu olan “Darülmesai” ye bağışlar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text