Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

İstanbul Topkapı Sarayı Hakkında Bilgi

/
/
/
523 Views

Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı Hakkında Bilgi, Topkapı Sarayı Kısa Bilgi, Topkapı Sarayı Hakkında Kısa Bilgi, Topkapı Sarayı Özet Bilgi, Topkapı Sarayı İle İlgili Bilgi, Topkapı Sarayı Resimleri, Topkapı Sarayı Fotoğrafları, Topkapı Sarayı Ne zaman Yapıldı?, Topkapı Sarayının tarihçesi, Topkapı Sarayı Hangi Osmanlı Padişahı Döneminde Yapıldı?, Topkapı Sarayının Bölümleri Hakkında Bilgi, Topkapı Sarayı Kısa ve Öz Bilgi

 Değerli Okurlarımız Sizlere Bu Yazımızda Topkapı Sarayı Hakkında Kısa ve Öz Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

TOPKAPI SARAYI HAKKINDA BİLGİ

İstanbul Sarayburnu sırtlarında birbirinden bağımsız çeşitli yapılardan oluşan saray kompleksi.

Birun, Enderun ve Harem olmak üzere üç ana bölümden, art artda üç avluyu çevreleyen köşkler, kasırlar, camiler, divanlar, kütüphaneler, mutfaklar, devlet daireleri ve bahçelerden oluşur.

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet Zamanında Yapılmıştır.

Yapımına 1475’te başlandı. Çevresine duvar çekildi ve 1478’de tamamlandı. Ancak bu tarihten sonra saraya çeşitli dönemlerde bir çok yeni yapı eklendi. Sarayın dördü karaya, üçü denize bakan yedi kapısı vardır. Mutfaklarda 15.000 kişiye yetecek yemek pişirilirdi. Padişahların anneleri, eşleri ve cariyelerin oturduğu Harem Dairesi de ayrı bir bölümdür. Topkapı sarayı 1853’ten sonra bu işlevini Dolmabahçe sarayına bıraktı. Saray cumhuriyet döneminde bütünüyle müze durumuna getirilmiştir.

Topkapı Sarayı’nın İçinde Bulunan Yapılar ve Özellikleri

Sarayburnu sırtları üzerinde yeralan Saray’da, II.Mehmet’den Abdülmecit’e dek Osmanlı Padişahları oturdular ve İmparatorluğu buradan yönettiler. Yapılar topluluğu, 1478’de yaptırılan 1 400 m uzunluğunda bir surla çevrilidir. Surlar üzerinde 23 kule vardır. Sarayın Ana girişi Ayasofya arkasındaki Bab-ı Humayun‘dur. Bu kapıdan Alay Meydanı denilen birinci avluya girilir. Avlunun solunda Aya İrini Kilisesi, avlu içinde ise Sırçasaray (Çinili Köşk) ve 1810’da yaptırılan Alay köşkü yer alır.

Alay Meydanı’ndan iki yanı çınarlı bir yoldan çift kuleli Bab-ı Selam denilen II. Kapıya ulaşılır. Bu Kapı saray’ın ana girişi durumundadır. Birun denilen ikinci avlunun sağında saray mutfakları, solunda Has Ahırlar Kapısı ve vüzeranın (Bakanlar Kurulu) toplandığı Kubbealtı ve Bitişiğinde İç Hazine yer alır. Kubbealtının arkasında sarayın gözetleme kulesi işlevini gören yüksek bir kule (Adalet Kulesi) bulunur.

Bab-ı Selam’ın karşısında Bab-üs-Saade Ak Ağalar Kapısı, vb. adlarla anılan üçüncü bir kapıyla Enderun denilen üçüncü avluya geçilir. Enderun’da padişahın en yakınları bulunurdu. Kapının tam karşısında yer alan Arz Odası, padişahın resmi kabul salonuydu. Kapının sağında zanaatkarların kaldığı Seferli Koğuşu, onun altında Hazine-i Hümayun, Kilerli ve Has Odalılar Koğuşları;salonunda da Hz. Muhammed Peygamber Efendimizin kutsal eşyalarının sergilendiği Has Oda vardır. Has oda’nın arkasında ise IV.Murat’ın Bağdat ve Revan seferlerinden sonra yaptırdığı aynı adları taşıyan iki köşk yer alır. Bu iki köşkün sağında ise, Karamustafa Paşa Köşkü, Hekimbaşı Odası, Esvap Odası, Sofa Camisi, Mecidiye Köşkü vardır.

Bunların dışında, günümüze ulaşamayan pek çok yapı da, özellikle XIX. Yüzyıl’da yokoldu. Bu yapılardan başlıcaları; Özellikle sarayburnu kıyısında bulunan ve 1863’teki yangınla yok olduktan sonra tren yolu yapılan alanda yeralan Balıkhane Kasrı, İncirli Köşk, Kağıt Emini Kulesi, Bamyacılar Kasrı, Hasanpaşa Köşkü, Bostancıbaşı Köşkü, Yalı köşkü, önünde toplar durduğundan bu adla anılan Topkapı Sahil Sarayı’dır. Bugünkü Topkapı Sarayı adı da bu sonuncu yapının adından gelir.

1853’de Padişah’ın Dolmabahçe Sarayı’na taşınmasıyla işlevi sona eren Topkapı Sarayı, 3 Nisan 1924’de Bakanlar Kurulu kararıyla müze durumuna getirildi. Topkapı Sarayı Müzesi günümüzde, sergilenen pek çok değerli eşyanın varlığının yanı sıra yapılarının mimari özellikleriyle de ulusal ve uluslararası önem taşır.

 Bu Yazının Her Türlü Hakkı Saklı Tutulmakla Birlikte İnternet Ortamında Kaynak Gösterilmeden Paylaşılması Durumunda Her Türlü Yasal Yola Başvurulacaktır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

2 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text