Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

İslamiyetten Önceki Türklerde Yazı Dil ve Edebiyat

* Yazıyı geç kullanan İslamiyet’ten önceki Türklerde Sözlü edebiyat gelişmiştir.

* Türk edebiyatının ilk örnekleri sözlü edebiyat türlerinden oluşmuştur. Bunlar; Türklerin hayat felsefelerini ve yaşayış tarzlarını anlatan ”sav”lar, ölen Türk büyükleri için sevgi dolu sözler içeren ”Sagu”lar ile avlarda, savaşlarda, akınlarda ve şölenlerde musiki ile söylenen şiirlerden oluşan ”Koşuk”lardır.

* Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı ilk alfabedir. VI.yüzyıla ait ”Yenisey Yazıtları” bu alfabenin ilk şeklini, ”Göktürk Kitabeleri” ise en gelişmiş halini göstermektedir.

* Uygurlardan ise günümüze ”Karabalgasun Yazıtları” ve ”Moyençur Yazıtları” kalmıştır.

* Bu kitabelerin en önemlileri Göktürkler tarafından 8.yüzyıl başlarında Göktürk alfabesi ile yazılan Orhun (Göktürk) Kitabeleridir.

* Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti Uygurlar olmuştur.

* İslamiyet’ten önceki Türklere ait ilk yazılı hukuk belgelerini (kiralama, alım-satım, vasiyet vb.) Uygurlar oluşturmuşlardır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir