İslamiyetten Önceki Türklerde Ordu Sistemi ve Yönetimi

Ordu

*Mete Han’ın Onlu Sisteme göre düzenlediği Türk ordu teşkilatında ordu, atlı birliklerden oluşur ve gerektiğinde eli silah tutan herkes savaşa katılırdı. (Ordu Millet Anlayışı)

*Mete Han’ın Devletin başına geçtiği MÖ 209 yılı Türk Kara Kuvvetleri‘nin kuruluş tarihi olarak

kabul edilmektedir.

*Göktürk hakanlarının muhafız birliği ”Böri (kurt)” adıyla anılmıştır.

*Savaş zamanında ”Yelme” denilen keşif kolları görevlendirilmiştir.

* Türklerin en çok kullandıkları savaş taktiği, sahte geri çekilme ve pusu kurmaya dayalı olan turantaktiği (kurt kapanı) olmuştur.

*Türk ordu sistemi, başta Çin olmak üzere Roma, Bizans, Moğol ve Slav ordu sistemlerini de etkilemiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti