İslamiyetten Önceki Türklerde Din ve İnanış

*İslamiyet’ten önceki Türklerde dini inanışın temelini Gök Tanrı inancı oluşturmuştur.

*Gök Tanrı inancının yanında sihir ve büyüye dayanan Şamanizm’e ve çevre kültürlerin etkisiyle bazı boylar arasında yayılan Maniheizm, Budizm, Hristiyanlık gibi dinlerede

inananlar olmuştur.

*İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinden Uygurlar Budizm ve Manihenizm dinlerini; Macarlar,Bulgarlar,Peçenekler ve Kumanlar Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Hazar halkı arasında Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet yayılmıştır.

*Öldükten sonraki hayata inanan Türklerde, ölen kişi değerli eşyalarıyla Kurgan adı verilen mezarlara gömülür ve içine sağlığında öldürdüğü kişi sayısınca heykelcikler (Balbal) konurdu.

*İslamiyet’ten önceki Türklerde ölen iyi insanların ”Uçmağ”a, kötü insanların ”Tamu”ya gittiğine inanılmıştır.
Balbal

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti