İslamiyetten Önceki Türklerde Devlet Yönetimi

Devlet Yönetimi

*Türk devletlerinin başında hakan, kağan veya han ünvanını taşıyan hükümdarlar bulunmuştur. Bunun dışında Tanhu, Şanyü, Yabgu, İlteber, ve idikut gibi ünvanlarda kullanılmıştır.

*Türklerde hükümdar ve ailesine ülkeyi yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı (kut inancı). Kut’un kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul

edilirdi.

*Kut inancının sonucu olarak Türklerde ülke hükümdar ve ailesinin (Hanedanın) ortak malı sayılmıştır.

*Devlet çoğu zaman sağ – sol, doğu – batı gibi iki büyük idari bölgeye ayrılarak yönetilmiştir (ikili teşkilat).

*Devlet işleri, hükümdarın başkanlığında hanedan üyelerinin, seçimle belirlenen boy beylerinin ve devlet adamlarının katılımıyla toplanan Kurultay‘da (Kengeş) görüşülürdü.

*Hakanın eşi olan Hatun, gerektiğinde hakan adına devleti yönetir, elçileri kabul eder ve Kurultay’a katılabilirdi.

*Hükümdarın erkek çocuklarına Tigin (tegin) denirdi. Tiginler küçük yaşlardan itibaren devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları amacıyla bazı boy ve oymakların başında idareci olarak görevlendirilirdi.

*Hükümdarlık sembolü olarak; otağ, örgin, taht, tuğ (sancak), davul, kotuz (sorguç), kemer, kılıç, yay, kama ve kamçı kullanılmıştır. Çeşitli vesilelerle verilen Toy (şölen) da hükümdarlık sembolü sayılmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti