Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

İslamiyet Öncesi Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

/
/
/
125 Views

*İslamiyet’ten önceki Türklerde hayat yarı göçebe yaşam tarzına göre düzenlenmiştir.

*Boylar kendilerine ait yaylak ve kışlaklarda hayvancılık yaparak geçimlerini sağlarlardı.

*Hunlara ve Göktürklere adit olduğu tespit edilen sulama kanalları ve sabanlar Türklerin tarımada önem verdiklerini gösterir.

*Hunların Altay bölgesinde açtığı ve Göktürkler tarafından da kullanılan Tötö Kanalı bunun en güzel örneğidir.

*Aynı kökenden aileler biraraya gelerek urug’u (sülale), Uruglar birleşerek Boyları meydana getirirlerdi. Boylardan biri diğer boyları egemenliğine alarak Budunu (milleti) meydana getirirdi.

*Türklerde bahar aylarında herkesin katılımıyla festivaller (Nevruz Bayramı) düzenlenir ve yarışmalar yapılırdı.

*Türkler, Çinlilere hayvansal ürünler satmışlar ve karşılığında ipek ve tahıl ürünleri ithal etmişlerdir.

*Hayvancılıkla uğraşmanın etkisiyle halı ve kilim dokumacılığı Türklerde gelişmiştir.

*Uygurlar, ödeme arası olarak kumaş cinsinden böz (mühürlenmiş kumaş) ve kuanpo (resmi formatta bez/kumaş)’yu kullanmıştır.

*Uygurlarda ayrıca Çav olarak adlandırılan kağıt paralarda kullanılmıştır.

*Türgeşler döneminde madeni para (Baga Tarkan Dönemi) kullanılmaya başlanmıştır.

*Bu dönemde dünyanın en önemli ticaret yolları olan İpek Yolu ve Kürk Yolu Orta Asya devletleri arasında sürekli mücadele nedeni olmuştur.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text