İslamiyet Öncesi Türklerde Hukuk Sistemi

* Yarı göçebe yaşam tarzının sonucu olarak Türklerde kölelik yoktu ve cezalar daha çok kısasa dayalı uygulanır, uzun süreli hapis cezası verilmezdi.

* İslamiyetten önceki Türklerde toplum ve devlet idaresi Töreye göre düzenlenirdi. Törenin üç kaynağı vardı. Bunlar; halk, toy (kurultay) ve hakandı.

* Töreye uymamak en büyük suç sayılırdı. Hükümdar bile töreye uymak zorundaydı.

* Bu dönemde siyasi davalara, başkanlığını kağanın yaptığı yüksek mahkeme bakardı. Adi suçlara ise yargucular idaresindeki mahkemeler bakardı.

* Töre hukuku yazısız olmakla birlikte Uygurlar döneminden itibaren yazılı hukuk kuralları da uygulanmaya başlanmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti