Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

İslam Dininin Barışa Verdiği Önemi Gösteren Tarihsel Olaylar

/
/
/
134 Views

islam barış ve sevgi dinidirİslam Dininin Barışa Verdiği Önemi Gösteren Örnekler, İslam Dininin Barışa Verdiği Önemi Anlatan Yaşanmış Örnekler, İslamın Barışa Verdiği Önemi Kanıtlayan Olaylar, İslam Dininin Barışa Verdiği Önemi İspatlayan Olaylar, İslam Dinin Barışa Verdiği Önemi Anlatan Hadisler, İslamın Barışa Verdiği Önemi Gösteren Sureler

İSLAM DİNİNİN BARIŞA VERDİĞİ ÖNEMİ GÖSTEREN TARİHSEL OLAYLAR

İslam tarihinde Müslümanların barışa verdiği önemi gösteren birçok örnek vardır. Medine Sözleşmesi, Hudeybiye Antlaşması, Mekke’nin Fethi ve savaşlardan sonra esirlere uygulanan muamele bunlardan bazılarıdır. Medine Sözleşmesi ile Medine yaşayan Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar arasında inançlara karışmama, barış içinde birlikte yaşama gibi konular bir anlaşma çerçevesinde taraflarca kabul edilmişti. Hudeybiye Antlaşması Müslümanlar aleyhine çok ağır maddeler içermesine rağmen toplumsal barış adına kabul edilen önemli tarihî bir anlaşmadır. Mekke, Müslümanlar tarafından fethedilince, inananlara zamanında birçok işkence eden müşrikler öldürülmeyi beklerken barış Peygamberi hepsini affetmiştir. Bedir Savaşı sonucu ele geçirilen esirlerin, on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması ise hem eğitime verilen önemin hem de barışa verilen önemin bir göstergesidir. Bütün bu uygulamalar, İslam inancında barışın önemli bir öge olduğunu ortaya koymaktadır. Müslümanlar aleyhine ağır şartlar bulunsa bile sorunların çözümünün savaş değil, barış olduğunu tüm dünyaya ilan etmektedir.

İslam dini, bireylerin önce kendisiyle, sonra toplumla, daha sonra ise yaratıcı ile barışık bir yaşam sürmesini ister. Kişinin kendisiyle barışıklığı, duygu, düşünce ve davranışlarında tutarlı olmasıdır. Kişinin toplumla ve çevresiyle barışıklığı , olumsuz davranışlardan kaçınıp, topluma yararlı işler yapması ve insanlara örnek olacak bir yaşam sürmesidir. Toplumda kin, nefret ve düşmanlıklara neden olabilecek davranışlardan kaçınmasıdır. Kişinin Yüce Yaratıcı ile barışıklığı ise onun istediği gibi bir kul olması, ona ibadet etmesi, onun emir ve yasaklarına uymasıdır.

İslam’a göre insanlığın atası Hz. Âdem ve Hz. Havva’dır. Hz. Muhammed, “ Ey İnsanlar, Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdem’in çocuklarısınız.” buyurmaktadır. (Müslim, Hac 147. Hadis.) Bu da gösteriyor ki, İslam dini insanların kardeşliğini, birlik ve beraberliğini savunur. Kimsenin takva dışında bir başkasına üstünlüğünün olmadığını belirtir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text