Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

İslam Dinine Göre İnsanların Canı Neden Kutsaldır?

/
/
/
161 Views

islam dinine göre insanların canı neden kutsaldırİslam’a Göre Tüm İnsanların Canı Neden Kutsaldır?, İslam Dinine Göre İnsan Hayatı Neden Kutsaldır?, İslam’a Göre İnsan Canı Neden Kutsaldır?

İSLAM DİNİNE GÖRE İNSANLARIN CANI NEDEN KUTSALDIR?

Bir insanın yaşamasını sağlamak, bütün insanlara hayat vermek gibidir.

İslam’a göre bütün insanlar, Allah tarafından yaratılmışlardır.İnsan, yaratılan varlıklar içinde en üstünüdür. Allah, insanı en güzel biçimde yaratmış, ona akıl ve irade vermek suretiyle diğer varlıklardan farklı ve sorumlu kılmıştır.

Bireylerin yaşam hakları kutsaldır. Varlıkları Allah’ın bir emaneti olarak gören insan, hiçbir canlıya eziyet edip haksızlıkta bulunmamalıdır. Yaratıcı, hiç kimseye başkalarının yaşam hakkını sınırlama yetkisi vermemiştir. Yüce Allah, insanların öldürülmelerini değil, yaşatılmalarını ister. İslam dini, bir insanı haksız yere öldürmeyi, bütün insanları öldürmek olarak değerlendirmekte, bir hayat kurtarmayı da bütün insanların yaşamlarını kurtarmakla eşdeğer görmektedir. Mâide suresi 32. ayette bu durum şöyle açıklanmaktadır: Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan

bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canınhayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur.”

Bireylerin yaşamlarına son verilmesi, dinen günah, hukuken suçtur. Haksız yere cana kıyma tüm dinlerde günah olarak kabul edilmiştir. İnsanlara can veren Allah şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın.” (İsrâ suresi 33. ayet.) İslam, insan hayatını bilerek ve kasten yok eden birisinin büyük suç işlediğini bildirerek, onun ahirette cezasız kalmayacağını ifade etmektedir. (Nisâ suresi 93. ayet.)

İslam’da en önemli haklardan birisi yaşam hakkı olup, kutsaldır. Bireylerin yaşam hakları dokunulmazdır. Bundan dolayı suç işleyen bireylerin cezalarını bireylerin kendisi değil bizzat devlet verir. Eğer bu mekanizme çalışmıyorsa o zaman o yerde hak, hukuk ve adaletten bahsetmek mümkün değildir.

Toplumda her ne sebeple olursa olsun cana kıyan kimse, adalete teslim edilip cezalandırılmalıdır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text