Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

İslam Dinine Göre Çocuklar Nasıl Yetiştirilmeli?

/
/
/
98 Views

islama göre çocuklar nasıl yetiştirilmeliÇocukların Yetiştirilmesi, Dinimize Göre Çocukların Yetiştirilmesi, İslama Göre Çocuklar Nasıl Yetiştirilmeli, Çocukların Yetiştirilmesi Hakkında Bilgi, İslam Ahlakına Uygun Bir Şekilde Çocuklar Nasıl Yetiştirilir?

ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLMESİ

Baba ve annenin evlâdına karşı sevgisi yaratılıştandır. Ancak bu sevgi çocukların terbiyesine mânî olmamalı­dır. Çocuğa küçüklüğünde faydalı huylar edinme, zararlı alışkanlıklardan kaçınma gibi her ne öğretilirse zihnine o yerleşir. Bu maksatla ana ve babalar çocuklarına dünyâ ve âhireti için faydalı şeyleri anlatıp okutmalı; dînini ve Rabbini tanıması için gayret göstermelidirler. Evlâdım sevmek böyle olur. Yoksa çocuğu yalnız kendi istek ve heveslerinin peşine bırakmak sevmek değil, ona yapılan en büyük kötülüktür.

Çocuklar, âileler için birer nîmettir, Allâh’ın ihsânıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Bir evde bir erkek çocuk doğduğunda, onların arasında evvelce bulunmayan bir izzet; kuvvet ve şeref gelmiş olur.” buyurmuşlardır, işte bu yavruların kadrini bilmeli, güzelce terbiyelerine ihtimam etmelidir.

Çocuklarının güzelce tahsil ve terbiyelerine dikkat etmeyenler nâil oldukları bu nîmetin kadrini bilmemiş, vazifelerinde de pek büyük bir kusur etmiş olur. Çünkü hayatlarına sebebiyet verdiğimiz yavruların dînî, ahlâkî terbiyelerine dikkat etmek, onları namaz gibi dînî vazifele­re alıştırmaya çalışmak bizim için mühim bir vazifedir. Ter­biye işinde aslâ ihmal yapılmamalıdır. Kendi çocuklarını güzelce terbiye etmeye çalışmak, her âile için bir vazifedir. Burada yapılacak dikkatsizliğin zararları yalnız bir âileye ve ferde değil, bütün cemiyete âittir.

Baba ile ananın terbiye etmediğini gece ile gündüz yâni zaman terbiye eder. Zamanın terbiye etmediğini de ce­hennem terbiye eder.         “

Çocuk büyüdükçe ana ve babasına olan sevgisi ken­disine öğrettikleri ilim, kazandırdıkları mârifet ve sanat ölçüsünde artar.

Çocuklarımıza hayır duâ etmeliyiz.

Allâhü Teâlâ Bakara Sûresi, 128. âyet-i kerîmesinde (meâlen) “Ey bizim Rabbimiz, hem bizi yalnız senin için boyun eğen Müslüman kıl ve zürriyetirnizden yalnız senin için boyun eğen bir Müslüman ümmet meydana getir…” buyurmaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text