Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

İslam Dini Barış İçinde Yaşamaya Neden Önem Verir

/
/
/
132 Views

islam dini barış içinde yaşamaya neden önem verirİslam Barışa Neden Önem Verir, İslam Dini Barış İçinde Yaşamaya Neden Önem Veriyor, İslam Dininde Barış İçinde Yaşamanın Önemi Nedir, Barış İçinde Yaşamak Nasıl Mümkün Olabilir?, Barış İçinde Yaşamak İle İlgili Ayetler, Barış İçinde Yaşamak İle İlgili Sureler

İSLAM DİNİ BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAYA NEDEN ÖNEM VERİR?

İnsanlık tarihi boyunca sayısız insan ihtiraslar sonucu çıkan savaşlarda ölmüş ve sakat kalmıştır. Toplumlar parçalanmış, tarihî ve kültürel eserler zarar görmüştür. İnsanlar yoksul ve muhtaç duruma düşmüştür. Tüm bunlar barışın ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu bize göstermektedir.

İslam sözcüğü, barış, güven, huzur anlamlarına gelir.

İslam dini barış ve huzur dinidir. İslam’ın temel amaçlarından birisi insanlar, toplumlar ve uluslar arasında barışı, huzuru ve güveni sağlamaktır.

İslam dini toplumda insanların barış ve huzur içinde yaşamasını amaçlar. Bunun içinde, insanların birbirlerinin inançlarına ve düşüncelerine saygılı olmasını ister. Dinimiz, herkese karşı hoşgörülü olmayı emretmekte, insanların birbirleriyle iyi geçinmelerini, güzel ilişkiler kurmasını öğütlemektedir. Toplumda, kavga ve geçimsizliklere neden olabilecek davranışları ise yasaklamaktadır. Birlik, bütünlük ve beraberliğe zarar verecek davranışlardan herkesin kaçınmasını istemektedir.

Bütün insanların eşit haklara sahip olduğunu ilan eden İslam, din, dil, ırk, renk ve cinsiyet farklılıklarını zenginlik olarak değerlendirmiştir. Kur’an’ın birçok ayetinde bütün insanlar barışa çağrılmakta ve barışın önemine sık sık vurgu yapılmaktadır.

Şu ayetler bunu açıkça ortaya koymaktadır:

“Ey iman edenler! Hep birlikte barışa girin.. ,”(Bakara suresi 208. ayet). “Hepiniz (tüm insanlar) toptan Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın..Sizler birbirinize düşman iken Allah’ın nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz!” (Âli İmran suresi 103. ayet.) “.Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanımanız için sizi uluslara ve topluluklara ayırdık.”. (Hucurat suresi 13. ayet.)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text