Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

İnsanların Özel Hayatının Gizliliği Hakkı Nedir? Neden Önemlidir?

/
/
/
123 Views

Özel Hayatın Gizliliği Hakkında Bilgi, Özel Hayatın Gizliliği Hakkı Nedir?, Özel Hayatın Gizliliği İlkesi Nedir?, Özel Hayatın Gizliliği Örneklerle Açıklama, Özel Hayatın Gizliliği Neden Önemlidir? Özel Hayatın Gizliliği Ne Demektir?

Özel Hayatın Gizliliği

Sevgili Okurlarımız Sizlere Bu Yazımızda
İnsanların Özel Hayatlarının Gizliliği
Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hayatınızda başkalarının görmesini, duymasını, bilmesini istemediğiniz bir çok özel anlarınız vardır. İnsanın hiç kimseyle paylaşamayacağı, sadece kendisini ilgilendiren anılar, bilgi­ler, olaylar vb. onun özel hayatını oluşturur. Hiç kimse bir başkasının özel hayatını araştırma, onun sırlarını açığa vurma, mektuplarını ya da elektronik postalarını oku­ma, telefonlarını dinleme hakkına sahip değildir. Bu nedenle herkes, özel hayatın gizliliği hakkının temel insan hakları arasında yer aldığını bilmelidir.

Başkalarının özel hayatını araştıran kişi, onların sırlarını, kusurlarını, ayıplarını, eksik yönlerini araştırıyor, demektir. Böyle davranan kişi, özel hayatın gizliliği hakkı­na saygısızlık etmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 12. maddesine göre: “Kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.” Anayasamızda ise, hâkim kararı ve yetkili mercinin yazılı izni bulunmadıkça 21. maddeye göre: “ Kimsenin konutuna dokunulamaz… kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz…” ve 22. maddeye göre: “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır… haberleşme engellenmez ve gizliliğine dokunulamaz…”

Bu nedenle de dinimiz başkalarının özel hayatını araştır­mayı yasaklar. Kişilerin özel hayatının gizliliği hakkına saygı gösterilmesini ister. Kur’an-ı Kerim’de bununla ilgili olarak şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, seslenip izin alarak, ev halkına selam vermeden girmeyiniz…Eğer evde kimseyi bulamazsanız, yine de size izin verilmedikçe içeri girmeyiniz. Size “dönün!” denirse, dönün…” (Nur suresi, 27-28. ayetler)

Sevgili Peygamberimiz de bir hadisinde, “Her kim başkalarının ayıplarını, kusurlarını yakalamak için uğraşır­sa Allah da onun ayıplarını ortaya koyar.” Başka bir hadiste “Üç defa kapıyı çalınız. İzin verilirse girin, aksi halde dönün.” (Müslim, Edeb)

buyurmuştur. Böylece o, başkalarının özel hayatını araştırmanın kötü bir davranış olduğunu ve bundan kaçınılması gerek­tiğini vurgulamıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text