Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

İnsanların Kendileri İle İlgili Ön Yargıları

/
/
/
102 Views

İnsanların Kendileriyle İlgili Ön Yargıları, İnsanların Kendileri İle İlgili Olan Ön Yargıları, Üstünlük yanılgısı, İyimserlik yanılgısı, Kontrol Yanılgısı, Yüksek Bağlılık Gösterme, Hakkaniyet Yanılgısı, Aşırı Güven Yanılgısı

İNSANLARIN KENDİLERİ İLE İLGİLİ ÖN YARGILARI

İnsanların kendilerini nasıl algıladıkları, yargı ve kararlarını etkiler. Örneğin strate­jik kararların karakterinde, belirsizlik ve karmaşıklık bulunur. Çoğu kıdemli yöne­tici bu koşullarda hüküm vermek konusunda kendi yeteneklerine çok güvenir. İn­sanların kendileri hakkında sahip oldukları bazı ortak yanılgıları şunlardır:

Üstünlük yanılgısı; başarılı olmak konusunda kendilerine çok prim verme ve başarısızlıklar konusunda daha az sorumluluk alma eğilimi

İyimserlik yanılgısı; gelecekte olumlu sonuçlar elde etme olasılığını abartma ve olumsuz sonuç olasılığını göz ardı etme eğilimi

Kontrol yanılgısı; rasyonel analizin desteklediğinden daha fazla bir durumu kontrol edebileceğine ilişkin inanç

Yüksek bağlılık gösterme; başarısız olma yolunda ilerleyen bir eyleme ilave kaynak aktarma konusunda istekli olma eğilimi

Hakkaniyet yanılgısı; olumlu sonuçlarda verdiğinden daha fazlasını hak et­tiğine inanma eğilimi (kendilerinin adaletli olduğuna inanırlar ve kendi ada­let algılarına göre davranılmasmı isterler. Örneğin, elde ettikleri yüksek ka­zancı, projeye diğerlerinden daha fazla katkıda bulundukları için hak ettik­leri şeklinde rasyonelleştirirler.)

Aşırı güven yanılgısı; kendi bilgi ve yeteneklerine En üst düzeyde güvenme eğilimi

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text