Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

İnsanlar Neden İbadet Etme İhtiyacı Duyarlar?

/
/
/
141 Views

Neden İbadet Edilir?, Niçin İbadet Edilir?, İnsanlar Niçin İbadet Eder?, İnsanlar Neden İbadet Ediyor?, İbadet Ederken Hangi Duygularla Allah’a Yönelmeliyiz?

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda Yukarıdaki Sorulara Cevap Niteliğinde Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar

İNSANLAR NEDEN İBADET ETME İHTİYACI DUYARLAR?

İnsanların Allah‘a ibadet etmesi, onu razı etmeye çalışması yaratılış gayesine en uygun davranıştır. Yüce Allah Kuran-i Kerim’de Zariyat Suresi 56. ayette bu konuda ” Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” buyurmaktadır.

İbadet Ederken Hangi Duygularla Allah’a Yönelmeliyiz?

İbadetin amacı ne cenneti kazanmak ne de cehennem azabından kurtulmaktır. İbadet; yoktan var eden Allah, ibadete layık olduğu için yapılmalıdır. Bu maksatla yapılan ibadetler, derece bakımından en yüksek olanıdır.

İbadet; Allah emrettiği için yapılmalı ve karşılık beklenmemelidir. Bir Müslüman bunun gereği olarak Allah’ın emrettiklerini yapmalı, yasakladıklarından da uzak durmalıdır.

İnsan, kendisine yapılan en ufak iyiliği, verilen basit bir hediyeyi karşılıksız bırakmaz, teşekkürü bir borç bilir. Bizi yoktan var eden, çevremizi güzelliklerle süsleyen, sayısız nimetler veren Allah’a karşı ibadet ederek ona şükretmeliyiz. Yüce Allah yeryüzündeki her şeyi insan için yaratmış, sayısız nimetler vermiştir. Allah (c.c) Bakara Suresi 21 ve 22. ayetlerde bu konuda şöyle buyurmuştur: ”Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah’a şirk koşmayın.” Bu konu ile ilgili bir başka ayette de Yüce Allah; ” O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini saymaya kalkacak olsanız sayamazsınız…” (İbrahim Suresi, 34. Ayet) buyurmuş ve kullarına bir çok nimet verdiğini ifade etmiştir. İnsanlar, Allah’ın verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmelidir.

Yüce Allah, emirlerine itaat edip ibadet eden kullarını sever ve onlardan razı olur. İnsan hayatı boyunca birçok sıkıntılarla karşılaşır, ümitsizliğe düştüğü zamanlar olur. İbadet eden insanlar böyle durumlarda kendisini Allah’a yakın hisseder ve onunla sağlam iletişim kurar. Allah’a yakınlığı sayesinde de ümitsizlikten kurtulur ve mutlu olur.

İbadet, insanın Allah’a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kadere ve kazaya imanını güçlü hale getirir. Allah’a olan sevgi ve saygısını artırır. Güzel ahlak sahibi olmasını sağlar. kötü duygu ve düşüncelerden uzak tutar. İradesini kullanarak günah işlemekten uzak durmasını sağlar. İbadet insana sorumluluk bilinci kazandırır. Ahirette hesaba çekileceğini bilir, tutum ve davranışlarını buna göre düzenler. Bu konuda Yüce Allah Bakara Suresi 21. Ayette, ” Ey insanlar! sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz.” buyurmaktadır.

insanlar neden ibadet etme ihtiyacı duyarlar

Allah (c.c) kendisine inanan, ibadet eden ve salih amel işleyen kullarını ödüllendireceğine dair söz vermektedir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de ”… Artık kim, Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabb’ine ibadette hiç bir şeyi ortak koşmaşın.” (Kehf suresi, 110. ayetiyle ifade edilmişir.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text