Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

İnsan Hakları Hakkında Bilgi

/
/
/
119 Views

İnsan Hakları Nelerdir?, İnsan Hakları Kısa Bilgi, İnsan Hakları Kısaca Bilgi, İnsan Hakları İle İlgili Bilgi, İnsan Hakları Nedir?, İnsan Haklarının Önemi Nedir?, İnsan Hakları Özetdünya insan hakları günü Bilgi

Değerli Okurlarımız Bu Yazımızda Sizlere İnsan Hakları Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

İNSAN HAKLARI
İnsanlar hangi ulustan olursa olsun insanlar özgür ve eşittir. İnsanlar hiçbir zaman hor görülemez. Baskı uygulanamaz . İnsanlar sarışın, esmer, renkli gözlü olabilirler ama bu ülkede herkes birbirine dost olmalıdır. Herkesin çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma koşullarına ve işsizlikten korumaya hakkı vardır.

Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alı konulamaz veya sürülemez.Her şahsın eğitimden yararlanma hakkı vardır. Eğitim parasızdır. Hiç olmazsa ilk ve temel eğitim bölümlerinde böyle olmalıdır. İlk öğretim zorunludur. Teknik ve mesleki öğretimden herkes faydalanmalıdır. Yükseköğretim yeteneklerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.

Son 300 yıllık dönemde ön plana çıkan insan hakları, insanların tarihte kurulan ulus devletler karşısında ezilmesini engellemek amacıyla çıkardığı ayaklanmalardan köken almaktadır. İnsanlar bu sayede birçok hak elde etmiş ve zamanla bu haklara yenilerini eklemişlerdir. İnsan hakları üzerine yapılan ayaklanmalar zamanla diğer toplumlara da sıçrayarak evrensel nitelik kazanmıştır. Fransız İhtilali de bu sıçramalardan biridir. İhtilalin ardından cumhuriyet ve demokrasi görüşleri ön plana çıkmış ve insanlar arasında yayılarak güçlü imparatorlukların yıkılmasına sebebiyet vermiştir. Bu sayede halkın egemenliği ortaya çıkmıştır.

İnsan hakları birinci, ikinci ve üçüncü dönem insan hakları olmak üzere 3′e ayrılır. Birinci dönem insan hakları ile insanlar yönetime katılma hakkı kazanmıştır. Seçme, seçilme, yönetime katılma, temsil hakları gibi demokratik haklar birinci dönem insan hakları başlığı altında incelenir. İkinci dönem insan hakları ise eğitim, sağlık, barınma, giyinme hakları gibi temel ihtiyaçlar ile ilgili haklardır. Birçok otorite ve devlet tarafından bu haklar kabul görmüştür. Üçüncü kuşak insan hakları insanların yaşam kalitesini yükseltici yöndeki insan haklarıdır. İnsanların daha iyi bir eğitim imkanı kazanması, daha düzenli hayata sahip olması ve bu yöndeki fırsatların sağlanması gibi çevre, doğa ve hayvan hakları üçüncü kuşak insan hakları arasındadır. Son yıllarda insan hakları oldukça önem kazanmıştır ve yasalarla güvence altına alınmaya başlanmıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text