Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

İnönü Savaşlarının Türk tarihindeki önemi Nedir

/
/
/
108 Views

Birinci İnönü Savaşı (6 – 10 Ocak 1921)

Kuvayımilliyecilerden olan Çerkez Ethem, düzenli orduya katılmayı reddederek ayaklanmıştı. 1921 yılı başlarında gerçekleşen bu olaydan yararlanmak isteyen Yunan ordusu, 6 Ocak 1921’de Bursa ve Uşak’tan hareket ederek Eskişehir ve Afyon yönünde saldırıya geçmişti. Amaçları, Eskişehir’i ele geçirip demir yolu ulaşımını kontrol altına almak, sonra da Ankara’ya işgal ederek TBMM’yi dağıtmaktı. Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu 10 Ocak 1921’de kendinden sayı ve silah bakımından üstün olan Yunan ordusunu İnönü’de durdurmayı başarmıştır.

Bu savaşın kazanılmasıyla TBMM Hükümeti yurt içi ve yurt dışında saygınlık kazanmıştır. Milletin TBMM ve orduya güveni artmıştır. İtilaf Devletleri Londra’da konferans düzenlemek zorunda kalmışlardır. Bu zaferden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.

Birinci İnönü Savaşı’nı başarıyla yöneten İsmet Bey’in rütbesi albaylıktan generalliğe yükseltilmiştir.

İkinci İnönü Savaşı (23 Mart -1 Nisan 1921)

Londra Konferansı’nda teklif edilen önerilerin TBMM Hükümetince kabul edilmemesi üzerine, İtilaf Devletleri isteklerini Türklere zorla kabul ettirebilmek için Yunanlıları Bursa ve Uşak üzerinden tekrar saldırttılar. Türk kuvvetleri karşı saldırıya geçerek Yunan saldırısını püskürttü. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nm üstün yönetimi başarının elde edilmesinde etkili oldu. 1 Nisan 1921’de Yunan ordusu Bursa yönünde

geri çekilmeye başladı. Böylece Yunanlılar İnönü’de ikinci kez yenildiler. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya çektiği kutlama telgrafında,“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs (kötü) talihini de yendiniz!” diyerek zaferin önemini dile getirmiştir.

II. İnönü Zaferi’yle TBMM Hükümeti varlığını Avrupa devletlerine, resmen olmasa da kabul ettirdi; içte ve dışta nüfuz ve saygınlığı arttı. Avrupa ülkelerinde, İngiliz ve Yunan politikasına karşı güvensizlik ve muhalefet başladı. Bu durum karşısında, Fransızlar Zonguldak’tan, İtalyanlar Güney Anadolu’dan çekilmek zorunda kaldılar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text