Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

İlk Cuma Namazı, Tarihi, Nerede, Ne Zaman Kılındı

/
/
/
189 Views

İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?, ilk cuma namazını kim kıldırmıştır?, Cuma namazının tarihi, İlk Cuma Namazını Kıldıran kimdir? ve Cuma namazının tarihi hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu.

Cuma Namazının Tarihçesi

Hicretten önce Medine’de ilk Cuma namazının kim tarafından kıldırıldığı konusunda iki farklı rivayet vardır. Bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’ye hicret etmeden önce oradaki Müslümanlar, sayıları artmaya başlayınca ehl-i kitabın haftalık toplantı ve ibadet günlerinin de bulunmasını göz önüne alıp toplanıp bir araya gelebilecekleri özel bir günleri olmasını arzu ettiler. Hz. Peygamber tarafından İslam’ı öğretmek üzere Medine’ye  gönderilen Musab b. Umeyr, Müslümanların bu isteklerini Allah Resul’üne bir mektup ile iletti. Hz. Peygamber de Müslümanların Cuma gününü bayram edinmelerine izin verdi ve Mus’ab’dan öğle vakti iki rekat namaz kıldırmasını istedi. Diğer rivayete göre ise ilk Cuma Namazı Medine yakınlarında Beni Beyaza Kabilesi arasında Naki’u’l-Hadamat denilen yerde Es’ad b. Zürare tarafından kıldırılmıştır. Hicretten önce Es’ad b. Zürare’nin Müslümanları Cuma Namazına ilk toplayan; Musab b. Umeyr’in ise namazı ilk kıldıran kişi olduğunu kuvvetle muhtemel görenler de vardır.

Cuma Namazının Hicret’ten önce kılındığı bilinmekle beraber, ne zaman farz olduğu konusunda farklı görüşler vardır. İbn Abbas’a göre Mekke’de farz kılınmış, ancak müşriklerin engellemesi yüzünden fiilen edası Hicret’e kadar ertelenmiştir. Gundan daha kuvvetli olan rivayete göre ise Hicret’ten önce Hz. Peygamber’in izniyle Medine’de kılınmış olmakla birlikte, Hicret esnasında farziyeti sabit olmuştur.

Resulullah (s.a.v.), Medine’ye bir saat mesafede bulunan Kuba’ya ulaşınca orada konakladı, pazartesiden perşembeye kadar ashabı ile beraber çalışarak İslam’ın ilk mescidini inşa etti. Cuma günü Kubadan hareket edip Ranuna vadisine gitti ve Salim b. Avf kabilesine misafir oldu. Bu sırada Cuma vakti girdiğinden vadideki namazgahta ilk Cuma namazını kıldırdı.

Hz. Peygamberin kıldırdığı ilk Cuma namazında irad ettiği hutbesi şu şekildedir:

‘’Ey insanlar, (ahirete) gitmeden ince kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iy ibiliyorsunuz ki Allah’a yemin olsun, sizden biriniz muhakkak (sonunda) düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra rabbi ona arada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın ‘’Resul sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi, ihsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?’’ buyuracak. O da sağına, soluna bakacak orada da sadece cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü (kendini) cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa (kendisini cehennem ateşinden korusun). Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı on katından yüz katına kadar verilir. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.’’

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text