Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

III. Murat Hakkında Bilgi

/
/
/
111 Views

Sultan III. MuratIII. Murat Kimdir?, Sultan III. Murat Hakkında Bilgi, Üçüncü Murat Hakkında Kısa Bilgi, III. Murat’ın Hayatı, III. Murat Biyografisi, III. Murat Dönemi Gelişmeleri, III. Murat’ın Hayat Hikayesi

SULTAN III. MURAT

Doğum/ölüm tarihi : 4.7.1546 – 16.1.1595

Doğum yeri : Manisa, Bozdağ yaylağı. Öldüğü yer : İstanbul, Sinanpaşa (İncili) Köşkü.

Ölüm sebebi : Felç

Babası : II. Selim Annesi : Nûrubanû Valide Sultan (Venedikli ?)

Tahta çıktığı tarih : 22.12.1574

Tahta çıktığında yaşı : 28 yaş, 6 ay.

Saltanatının sonu : 16.1.1595 Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm

Saltanat süresi : 20 yıl, 1 ay Gömülü olduğu yer : İstanbul, Ayasofya hazîresi,

Mahlas ve lakapları : Muradı.

Valilikleri : Akşehir (1558-1561); Manisa (1562-1574).

“Muradî” mahlasıyla sımer yazan, gece hayatına düşkün, kültürlü ve zeki bir kimseydi. 1595 yılında İstanbul da öldüğünde ülkenin sınırları 19 902 191 km2 ye ulaşmıştı. Ölümünden sonra geride 19 erkek çocuğu ve 27 kızı kalmıştır. Ölümü. Manisa valisi olan oğlu hehzade Mehmet’in İstanbul’a gelişine kadar onbir gün gizli cu tülmüş, kendisinden sonra, Şehzade Mehmet, Sultan M Mehmet ünvanıyla Osmanlı tahtına oturmuştur.

Ünlü Fransız tarihçisi Hammer,

  • II Murat m, saltanatı boyunca onbir defa sadrazam, yedi defa şeyhülislam değiştirdiğini, düşüncelerinde bir istikrar bulunmadığım, zevke, tasavvufa ve şiire eğilimli bir insan olduğunu, etrafında remilciler, müneccimler dolaştığını bildirmekte ve bu ‘. önüyle eleştirmektedir.

Sultan II. Selim’in oğludur 4 Temmuz 1546 da Nûrubanû Sultan isimli bir hanımdan doğup. 1574 yılında padişah oldu. Daha önce Manisa Sancağı başında bulunuyordu. Tahta çıktığında 29 yaşında idi. Döneminde kadınlar saltanatı başlamış, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları çoğalmış ehliyetsiz yöneticilerin iş başına getirildiği söylentileri yaygınlaşmıştır Bütün bunlara rağmen III, Murat: zamanında da bir takım fetihler gerçekleştirilmiş, devletin sınırları genişlemeye devam etmiştir Nitekim Lehistan krallığı ve Fas Sultanlığı, onun zamanında Osmanlı himaye ve hakimiyetine girmiş, Hazar Denizi’nde hakimiyet kurulmuş, İran Azerbeycanı tamamıyla fethedilmiştir.

gösteren loncaların, kapitülasyon antlaşmalarından dolayı İmparatorluğa giren ucuz Avrupa manüfaktür mallarıyla rekabet edebilecek -cidar düşük fiyatlı ve kaliteli mal sağlamaları olanaksızlaştı. Sonuç ola- -—•v geleneksel Osmanlı zanaatları hızlı bir gerileme dönemine girdi.

Bu sorun  XVI. ve XVII. yy’larda görülen, nüfus artışıyla daha da çe- ‘-F’ Varolan geçim kaynakları, artan nüfusun gereksinmelerini kar­şılatacak düzeyde gelişememekle kalmadı, dahası Osmanlı İmparator­luğumda egemen olan siyasi ve iktisadi koşulların sonucu azalma gös- y.rdi: bu da toplumsal huzursuzluğu artırarak kargaşalıklara yolaçtı.

Topraksız ve işsiz köylülerin, tımar sahipleri ve vergi tahsildarlarının ellerinde ağır bir biçimde vergilendirmeye uğrayan ziıaatçiler gibi top­raklarını terketmeleri üzerine, besin kaynakları daha da azaldı. Bunla- nn kimileri kentlere yerleşti; kimileri ise kırsal bölgelerde kalarak Le- vendler ve Celalüer diye bilinen ve ziraat ve zenaatkârlık yapmayı sürdürenleri soyan isyancı çetelere katıldılar.

Yaşanan bu zorluklara karşın Osmanlılar’m içteki bu zayıflıkları, XVII. yy’m büyük bir bölümünde az sayıda Osmanlı ve yabancı gözlemci tarafından anlaşılabildi. Avrupalılar’m çoğu Osmanlı ordusunun gü­cünden çekinmeye devam ettiler. Bu dönemde Osmanlı ordusunun gücü azalmakla birlikte, ülke içinde isyancıların denetimi tam olarak ellerine geçirmelerini engellemekle kalmadı, aynı zamanda Doğuda v e Batıda önemli kimi fetihlerde de bulundu. Osmanlı donanması İne- bahtı Savaşımda (1571) Kutsal İttifak donanması tarafından imha edil­diyse de, XVII. yy. boyunca donanmayı yeniden kurmayı ve İspanyol Habsburglan’ndan Tunus’u (1574), Portekiz’den Fas’ı (1578) ve Vene- dik’den Girit’i (1664) ele geçirmeyi başardı.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text